Képviselő-testületi ülés – 2019. november 22.

Köveskál Község Önkormányzata  Képviselő-testületének ülését 2019. november 22. napján  (péntek) 8.00 órára hívom össze.

Helye: Kultúrház Köveskál

Napirend előtt:

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, valamint  beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
Melléklet:
napirend előtt jelentés lejárt határidejű határozatokról (DOC, 25 kb)

Napirend:

 1. Köveskál Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  1. Köveskál 2019. évi költségvetés II. módosítás (XLS, 104 kb)
  1. Köveskál 2019. évi költségvetés II. módosítása rendelet (DOC, 18 kb)
  1. Köveskál 2019.évi költségvetésről szóló rendelet II. módosítása előterj (DOC, 32 kb)
  1. Tájékoztatás költségvetés Köveskál 2019. évi II. módosítás (XLS, 23 kb)
 2. Helyi adókról szóló 8/2014. (X. 13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  a) helyi adókról szóló rendelet módosítása
  b) egyeztetés a települési adóról
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  2. Előterjesztés – helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (DOC, 35 kb)
 3. 2020. évi munkaterv elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  3. Köveskál munkaterv határozati javaslat (DOC, 12 kb)
  3. Köveskál munkaterve 2020. (DOC, 16 kb)
 4. 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  4 . Belső ellenőrzési terv 2020.Köveskál (DOC, 16 kb)
 5. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  5. előterjesztés Társulási Megállapodás módosítása (DOC, 18 kb)
  5. Tap. Körny. Társ. társulási megáll. módosító okirat 2019.11.07 (DOC, 21 kb)
  5. Tapolca Társulás Határozati javaslat (DOC, 13 kb)
  5. Tp. Körny. Társ. Társulási Megállapodás egységes szerk. 2019.11.07 (DOC, 52 kb)
 6. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  6. Óvoda Társulási megállapodás módosítása (DOC, 13 kb)
  6. Társulási Megállapodás 2019 egységes (DOC, 27 kb)
  6. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosítás 2019 (DOC, 15 kb)
 7. Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás társulási megállapodás módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  7. Aláírási címpéldány (DOC, 12 kb)
  7. Szennyvíz Társulási megállapodás módosítás (DOC, 14 kb)
  7. Társulási m. egységes (DOC, 36 kb)
  7. Társulási megáll. mód.2019. (DOC, 17 kb)
 8. Köveskál Fő utcán (465 hrsz)  kialakítandó járda (burkolt padka) kiviteli tervének elkészíttetése
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  8. árajánlat kiviteli terv járda (PDF, 358 kb)
  8. Köveskál, Fő utca járda kiviteli terv elkészíttetése előterjesztés (DOC, 14 kb)
 9. Köveskál 435 hrsz-ú ingatlan vagyon kezelésbe vétele
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  9. Köveskál Közfeladatra tekintettel díjmentes VKSZ 2019.10.31. (DOC, 83 kb)
  9. Köveskál, 435. hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe vétele előterjesztés (DOC, 14 kb)
  9. közfeladat nyilatkozat (DOC, 15 kb)
  9. tulajdoni lap Köveskál 435 (PDF, 9 kb)
  9. Vtv.25. szerinti nyilatkozat (DOC, 21 kb)
 10. Köveskál Község településképének védelméről szóló 18/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  10. Állami Főépítész véleménye (PDF, 914 kb)
  10. településkép védelmi rendelet módosítása (DOC, 22 kb)
  10. településkép védelmi rendelet módosítása előterjesztés (DOC, 17 kb)
 11. Települési főépítész megbízása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  11. Köveskál_főépítészi szerződés_20191114 (2) (DOC, 21 kb)
  11. települési főépítész megbízási serződés előterjesztés (DOC, 15 kb)
 12. Településrendezési eszközök felülvizsgálata
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs polgármester
  Melléklet:
  12. Összefoglalás-kérelmek döntés (XLS, 17 kb)
  12. településrendezési eszközök felülvizsgálata előterjesztés (DOC, 15 kb)
 13. Vegyes ügyek

További dokumentumok: