Szervezeti struktúra

A Hivatal létszáma 20 fő, melyből
– 1 fő jegyző,
– 1 fő aljegyző,
– 1 fő igazgatási csoportvezető,
– 1 fő szociális és gyermekvédelmi, munkaügyi ügyintéző,
– 2 fő kereskedelmi ügyintéző,
– 2 fő műszaki ügyintéző,
– 3 fő adóügyi ügyintéző,
– 6 fő pénzügyi ügyintéző,
– 3 fő ügykezelő.

A Hivatalon belül szervezeti egység: az igazgatási csoport.

Igazgatási csoport létszáma 8 fő. Vezetője az igazgatási csoportvezető.
Feladata a szociális- és gyermekvédelmi igazgatás kivételével valamennyi igazgatási feladat ellátása, így kereskedelmi igazgatás, az adóigazgatás, a belügyi igazgatás, a kommunális igazgatás, a növény- és állatvédelmi, környezet- és természetvédelmi igazgatás.

A Hivatalt a jegyző képviseli, a szervezeti egység vezetője az általa vezetett csoport feladatkörébe tartozó ügykörökben járhat el a Hivatal képviselőjeként, amennyiben erre a jegyzőtől egyedi meghatalmazást kap.

szervezeti_struktura