Szervezeti struktúra

A Hivatal létszáma 24 fő, melyből

 • 1 fő jegyző,
 • 1 fő aljegyző,
 • 1 fő igazgatási csoportvezető,
 • 1 fő szociális és gyermekvédelmi ügyintéző,
 • 1 fő kereskedelmi ügyintéző,
 • 3 fő műszaki ügyintéző,
 • 6 fő adóügyi ügyintéző (melyből 1 fő határozott idejű, részmunkaidős),
 • 1 fő hatósági ügyintéző,
 • 7 fő pénzügyi ügyintéző,
 • 2 fő ügykezelő.

A Hivatalon belül szervezeti egység: az igazgatási csoport.

Igazgatási csoport létszáma 12 fő. Vezetője az igazgatási csoportvezető.
Feladata a szociális- és gyermekvédelmi igazgatás kivételével valamennyi igazgatási feladat ellátása, így kereskedelmi igazgatás, az adóigazgatás, a belügyi igazgatás, a kommunális igazgatás, a növény- és állatvédelmi, környezet- és természetvédelmi igazgatás.

A Hivatalt a jegyző képviseli, a szervezeti egység vezetője az általa vezetett csoport feladatkörébe tartozó ügykörökben járhat el a Hivatal képviselőjeként, amennyiben erre a jegyzőtől egyedi meghatalmazást kap.

 

 

Szervezeti felépítés a jegyző tartós távolléte idején

a Hivatal létszáma 25 fő, melyből

 • 1 fő jegyző (tartós távollét),
 • 1 fő (jegyzőt helyettesítő) aljegyző,
 • 1 fő (aljegyzőt helyettesítő) igazgatási csoportvezető,
 • 1 fő szociális és gyermekvédelmi ügyintéző,
 • 1 fő kereskedelmi ügyintéző,
 • 3 fő műszaki ügyintéző,
 • 6 fő adóügyi ügyintéző (melyből 1 fő határozott idejű, részmunkaidős),
 • 2 fő hatósági ügyintéző (melyből 1 fő határozott idejű, a jegyző tartós távollétének idejére),
 • 7 fő pénzügyi ügyintéző,
 • 2 fő ügykezelő.

A Hivatalt a jegyzőt helyettesítő aljegyző képviseli, az aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető abban az esetben járhat el a Hivatal képviselőjeként, amennyiben erre a jegyzőt helyettesítő aljegyzőtől egyedi meghatalmazást kap.

 

 

A jegyző tartós távolléte idején, az átmeneti időszakban – az SZMSZ további részében meghatározott feladatköröktől eltérően – a ténylegesen ellátandó feladatkörök az egyes munkaköri leírásokban kerülnek meghatározásra.