Tájékoztató magán- és egyéb szálláshely szolgáltatók részére

Tisztelt Szálláshely szolgáltató!

Mint arról már a korábbiakban tájékoztattuk a 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 235/2019 Korm. rendelet) elrendeli a szálláshely szolgáltatók részére a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (a továbbiakban: NTAK) való csatlakozást és adatszolgáltatást.

A 235/2019 Korm. rendeletben foglaltak alapján a szálláshely szolgáltatóknak regisztrálniuk kell az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban 239/2009 Korm. rendelet) értelmében meghatározott tevékenységforma szerint, így:

SzálláshelytípusRegisztrációs időszakAdatszolgáltatás kezdete
egyéb szálláshelyek, magánszálláshely2019. december 1. és 31. között2020. január 1-jétől


Kérem, hogy 2019. november 30-ig szíveskedjen visszaküldeni a hatóságom részére:

  1. A szoftver meglétét igazoló dokumentumot
  2. A mellékelt nyilatkozatot:
    1. A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot azon szálláshely- szolgáltatók, akik jogosultak az ingyenes szoftverre a https://igazolas.azenvendegszobam.hu oldalon igényelhetik.

Ingyenes szoftver: Felhívom a figyelmet, hogy az ingyenes szoftver használatát a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint a NTAK üzemeltetője, kizárólag olyan szálláshely-szolgáltatónak biztosítja, amely legfeljebb 8 szobát, 16 férőhellyel hasznosít szállásonként. 

    1. A megfelelőségi nyilatkozatban a szálláshely-szolgáltató nyilatkozik, hogy a szálláshelye megfelel a módosított 239/2009 Korm. rendeletben megtalálható bejelentési és üzemeltetési követelményeknek.

 

Magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

 Egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

Az a szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek a megfelelőségi nyilatkozatban a magánszálláshelyet jelölje meg. Nyilatkozata alapján a jegyző módosítja a szálláshelyet egyéb szálláshelyről magánszálláshelyre. A decemberi regisztráció során ugyanis a módosított Korm. rendelet értelmében a magánszálláshelyet kell kiválasztania.

A nyilatkozat aláírása előtt kérem, olvassa el e levél mellékleteként küldött, a Korm. rendelet 1. melléklet 6. és 7. pontjában található bejelentési és üzemeltetési követelményeket.

Felhívom a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján, a gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Kérem, hogy az érintettek E-papír formájában (https://epapir.gov.hu) nyújtsák be a dokumentumokat!

Szálláshely-szolgáltató regisztrációja az NTAK Portál felületén a https://ntak.hu oldalon történik.
Regisztrációs időszak: 2019. december 1. és 31. között.

A regisztráció előfeltétele:

  1. Ügyfélkapu regisztrációval kell Önnek rendelkeznie.
  2. Ha Ön nem a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, akkor a törvényes képviselőnek a Rendelkezési Nyilvántartásban meg kell Önt hatalmaznia az NTAK ügykezelői feladatra.
  3. Azon szálláshely-szolgáltató, aki jogosult az ingyenes szoftverre az „az én vendégszobám” alkalmazást a szálláshely regisztrációja során tudja igényelni

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ ügyfélszolgálatától kapott tájékoztatás alapján az „az én vendégszobám” alkalmazás okos telefonról is elérhető. Ezzel kapcsolatban bővebb információért kérem, keresse meg a NTAK ügyfélszolgálatát!

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) személyesen, vagy telefonon a (87) 464-244-es számon kérhetnek részletes tájékoztatást, Viszt Ágnes ügyintézőtől.

Kérdéseiket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ ügyfélszolgálatának is feltelhetik a 06-1 5858 588-as telefonszámon, vagy az email címen.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Dr. Szabó Tímea
jegyző megbízásából

Viszt Ágnes
kereskedelmi ügyintéző

További dokumentumok: