Köveskál Jövője Alapítvány

Köveskál Jövője Alapítvány
8274 Köveskál, Fő utca 10.
Adószám: 18658062-1-19
Bankszámla szám: K&H Bank 10400724-50526777-85701017

Az Önkormányzat képviselő testülete a szűkös állami támogatást felülmúlva szeretné szeretett falunkat fejleszteni, felvirágoztatni. Ennek érdekében tiszteletdíj nélkül, társadalmi munkával végzi tevékenységét. Ezzel a saját maguk által vállalt anyagi hozzájáruláson felül, számítanak a faluért tenni hajlandó megszólítottak támogatására is. Ennek zökkenőmentes intézése céljából Alapítványt jegyeztettek be a Megyei Törvényszéknél. A rendszeresen jelentkező szociális, kulturális és egyéb kiadásaink fedezésére kérjük szíves támogatásukat, mely történhet több jogcímen. A legkézenfekvőbb a személyi jövedelemadó 1 %-áról rendelkezés az alapítvány javára, de lehetséges adomány befizetése is az alapítvány bankszámlájára, melyet az összeg nagyságától függetlenül nagyra értékelünk.
Az új törvényeink alapján, alakuláskor nem indulhat egy civil szervezet közhasznú minősítéssel. Ezt a címet két lezárt üzleti év után lehet megkapni, a szükséges feltételek teljesítésével. Célunk ennek a minősítésnek a megszerzése 2017. január 1.-ét követően. Ennek eléréséhez lakossági támogatottságra van szükségünk, melyet többek között, az Önök anyagi támogatása is biztosít az alapítvány részére.

Alapítványunk céljai: Az Alapítvány annak érdekében fejti ki tevékenységét, hogy a falu folyamatos fejlődése megvalósuljon. A falu lakosságának száma növekedjen, az életkörülményei javuljanak, az arra rászorultak kellő tárgyi és anyagi támogatásban részesüljenek a megélhetésük könnyítése érdekében. A falu közigazgatási területén található természetvédelmi és örökség védelmi értékeinek megóvása, helyreállítása. A tevékenység során közvetlenül, vagy közvetve szinte minden önkormányzati feladatban részt vesz alapítványunk.

Az alapítvány adatai, a támogatáshoz, SzJA 1 %-hoz:
Köveskál Jövője Alapítvány
8274 Köveskál, Fő utca 10.
Adószám: 18658062-1-19
Bankszámla szám: K&H Bank 10400724-50526777-85701017

Tisztelettel és Köszönettel,
Réti Istvánné
Kuratórium elnöke