Óvoda

Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
8274 Köveskál, Petőfi Sándor utca 5.
Telefon: 06-87/478-411

Intézményvezető:
Kötéljártóné Kálmán Katalin, vezető óvónő

Költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott és irányító szerve:
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
Székhelye: 8274 Köveskál, Fő út 10.

Költségvetési szerv fenntartó szerve:
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
Székhelye: 8274 Köveskál, Fő út 10.

Az Intézmény beiskolázási körzete az alapító és fenntartó települések közigazgatási területére terjed ki. Feladata: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében ellátja a gyermek neveléséhez szükséges feladatokat, a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az Intézmény vezetője a vezető óvónő, akit az alapító, fenntartó társulási tanács nevez ki.

A mi óvodánk – Köveskáli Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Mint ahogy intézményünk elnevezése mutatja – négy település: Köveskál, Balatonhenye, Mindszentkálla és Szentbékkálla község önkormányzatainak – közös fenntartásában működünk. E négy településről fogadjuk az óvodáskorú gyermekeket. A vidéki gyermekek – óvodába és onnan – hazakísérése autóbusszal történik, az óvoda dolgozói által. Egy vegyes csoportban neveljük a kicsiket, 20-25 fős létszámmal.

Saját magunk által alkotott Pedagógiai Programunk, a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra épül, amely a kultúra közvetítésében és a szokások alakításában is döntő szerepet játszik. A szülőkkel együttműködve, a családi nevelést kiegészítve sokszínű, élményt nyújtó tevékenységekkel boldog gyermekkort kívánunk nyújtani minden gyermek számára. Alapelvünk olyan szeretetteljes légkör megteremtése, ahol a gyermek jól érzi magát, megbecsülés övezi. Olyan alapokat kívánunk biztosítani számukra, amely életkoruknak megfelelő tartást biztosít, s amelyre biztosan építhetnek további életszakaszukban, az iskolában. Környezettudatos szemlélettel készítjük fel gyermekeinket a természeti, társadalmi értékek megőrzésére, megbecsülésére, a fenntarthatóság érdekében. 2013 óta, a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként – két alkalommal adományozta óvodánknak az oktatásért felelős államtitkár és a közigazgatási államtitkár a Zöld Óvoda címet, amelyre büszkék vagyunk. Nevelőközösségünket a gyermek iránti szeretet és hivatástudat jellemzi. Munkavégzésünkre, együttműködésünkre a segítőkészség és az egymást tisztelő magatartás a jellemző.

Akik ezt a munkát több éve, évtizede végzik:

  • Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodapedagógus, óvodavezető
  • Kovácsné Süle Anikó óvodapedagógus
  • Pupos Judit dajka
  • Katona Péterné dajka
  • Nyugdíjba vonult kollégáink:
  • Vasáros Lászlóné dajka
  • Bőczi Károlyné dajka
  • Csekő Gézáné élelmezésvezető
  • Kurányi Imréné szakács

Az elmúlt időszakban óvodánkban kívül-belül többféle felújítás is történt. Tálalókonyhánk új csempeburkolatot, padlóburkolatot kapott, a régi vízvezeték felújítása is megtörtént. A gyermeköltöző padlóburkolata szintén cserélődött. Új árambekötésünk lett, villanyvezetékek, kapcsolók, konnektorok, új belső világítás biztosít számunkra kényelmet. A gyermekmosdó szép ajtót, teljesen felújított vízvezetékrendszert, csatornarendszert, padló és falburkolatot, új szanitereket, vízcsapokat, kis WC-ket, azokat elválasztó paravánokat, új gépészeti berendezéseket – kondenzációs kazánt kapott. Új melegvíztartárolója lett a napkollektornak. Az épület belső terei is részben megújultak: a nagy belmagasságot állmennyezettel csökkentették, az elkorhadt lambériát lebontották és a rossz állapotban levő falazatokat újra vakolták a tornaszobában. Teljesen lekotorták, újrajavították, festették a falakat, az állmennyezetet. A főbejárati folyosó fala is szép fehér csempével lett borítva, optikailag tágítva ezzel a szűk teret. Új lett a gyermeköltözőben a fali polcunk, amelyen rengeteg mindent tudunk tárolni, hogy mindig kéznél legyen minden, amire szükségünk van. Az egész épület tetőszerkezete új cserépfedést kapott, az egészségre ártalmas, jégesők által megviselt palafedés helyett. Az udvaron a pincelejárót is felújították, biztonságossá tették a bejáratát.

Mindez nagyon sok munkát, munkába fektetett időt és pénzt kívánt. A fenntartói önerőn kívül 12 millió forint pályázati pénz és sok ember önzetlen segítsége is hozzájárult ahhoz, hogy egy egészségesebb, korszerűbb, szép óvodában nevelődhessenek kis óvodásaink.

Óvodánk udvara 2020 tavaszán – közel 4 millió forintos pályázatból – szintén felújításra kerül. Modern, szép új játékeszközök biztosítják gyermekeink örömét és mozgásfejlődését.

Különböző partnereink segítségével is folyamatosan javítjuk a gyerekek élet-és nevelési feltételeit.

Letölthető dokumentumok:

 


Nagyobb térképre váltás