Óvoda

Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
8274 Köveskál, Petőfi Sándor utca 5.
Telefon: 06-87/478-411

Intézményvezető:
Kötéljártóné Kálmán Katalin, vezető óvónő

Költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott és irányító szerve:
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
Székhelye: 8274 Köveskál, Fő út 10.

Költségvetési szerv fenntartó szerve:
Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
Székhelye: 8274 Köveskál, Fő út 10.

Az Intézmény beiskolázási körzete az alapító és fenntartó települések közigazgatási területére terjed ki. Feladata: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében ellátja a gyermek neveléséhez szükséges feladatokat, a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az Intézmény vezetője a vezető óvónő, akit az alapító, fenntartó társulási tanács nevez ki.

Óvodánkról “dióhéjban”

Óvodánk csodálatos természeti környezetben – a Káli-medence szívében, Köveskálon – helyezkedik el, amely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.
Minden óvodáskorú gyermeket fogadni tudunk, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Balatonhenye és természetesen saját községünkből, ha arra igény van más településekről is. A vidéki gyerekek kísérettel utaznak az óvodába, – ezt a feladatot intézményünk dolgozói nagy odafigyeléssel végzik. Az étkeztetést saját főzőkonyhánkról tudjuk biztosítani, változatos, házias ízekkel, óvodásaink és a felnőttek megelégedettségére.

Pedagógiai alapelvünk: Biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt családias légkörben, egymás elfogadására nevelő, élmény gazdag mindennapok teremtése, amelyben a gyermeki játékot, a mozgást, a kultúra átadását ( néptánc ), a mesét és a természet szeretetére nevelést hangsúlyozzuk. Tesszük ezt azért, hogy az óvodai évek végére a gyerekek alkalmassá váljanak az iskolai tanulásra. Érzelmekkel kísért tapasztalatszerzéssel és jó személyi feltételekkel olyan önfeledt gyermekkort szeretnénk biztosítani az óvodánkba járó gyermekeknek, amely talán csak a mesebeli tündérkertben létezik.

A gyermekek foglalkoztatása egy vegyes életkorú csoportban történik jó képességű óvodapedagógusok vezetésével, saját erőnkből készült Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján. Sokat kirándulunk a természetben, megfigyeljük a “Tündérkert” történéseit, az innen hazahozható kincseket a csoportban feldolgozzuk, természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően. A gyermekek munkájából az óvoda egyik szobájában évszak-kiállítást szervezünk.

A Tapolcán működő Nevelési Tanácsadó munkatársai és a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által biztosított utazó logopédus évek óta rendszeresen segíti munkánkat.
Az egészségügyi gondozást Dr. Rothstädter Ágnes háziorvosunk és Kerepesi Gáborné védőnőnk nagy gondossággal látják el.
Szeretnénk, hogy kis barátságos óvodánk mindig gyermekhangtól legyen zajos, ahol jól érzik magukat a gyerekek.

Köszönöm az itt dolgozó

  • Kovácsné Süle Anikó, óvodapedagógus
  • Bőczi Károlyné, dajka
  • Vasáros Lászlóné, dajka
  • Csekő Gézáné, élelmezésvezető
  • Kurányi Imréné, szakácsnő

jó szakmai munkáját, azt a munkatársi légkört, amely elengedhetetlen feltétele a hatékony nevelőmunkának. Továbbá köszönjük az önkormányzatok, a körjegyzőségen dolgozók segítő hozzáállását.

Egyik főiskolai tanárom, Zilahy Józsefné gondolatait idézem:

“Mert mit is akarok ebből a sok beszédből kihozni? A valódi minőség iránti elkötelezettséget. Egy olyan intézményi életforma megalkotása iránti igényt, amely egyre alkalmasabb lesz arra, hogy a kisgyermekkor a boldogság emlékeinek tárháza, a valódi erkölcsi és viselkedéskultúra forrásvidéke legyen és ne csak múló, felejtésre ítélt epizód az ember életében.”

Kötéljártóné Kálmán Katalin, vezető óvónő

Letölthető dokumentumok:

 


Nagyobb térképre váltás