Tájékoztatás bejelentési kötelezettségről

2022. szeptember 1. napjával változott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, amely alapján az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnt. Az „új kata”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – egy egyszeri bejelentést kell majd tenni az önkormányzati adóhatóság felé is.

Folytatás →

Tájékoztatás a közszférában történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátás szüneteltetési és a szüneteltetés alóli mentesítés szabályairól

A közszférában foglakoztatott személyekre vonatkozóan, amennyiben egyidejűleg nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban is részesülnek, továbbra is fennáll a folyósított ellátás szüneteltetésére vonatkozó  szabály. A 2022. július 30-án hatályba lépett 269/2022 (VII.29.) kormányrendelet a közszférában történő foglalkoztatás egyes területein a korlátozás feloldásáról rendelkezik.

Folytatás →

Hirdetmény sertésösszeírásról

Tisztelt Lakosság! A sertéspestis terjedésének és felszámolásának érdekében Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos előírta a megyében lévő sertéstelepek összeírását (cenzus), melyre 2022. augusztus 1. – november 30. közötti időszakban kerül sor. Az összeírást állatorvosok végzik. Munkájuk hatékonyságának érdekében kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy amennyiben sertést tartanak (akár csak 1 db-t is), azt 2022. szeptember 30.…

Folytatás →

Pályázati kiírás

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező Köveskál, Fő u. 23. szám alatti ingatlanon lévő épületrész bérleménykénti hasznosítására. Az ingatlan összesen 878 m2 területű kivett szolgáltatóház művelési ágú, az épület másik részében Védőnői Szolgálat működik. Az ingatlanon lévő, bérbeadásra kínált épületrész alapterülete 77,83 m2. Az épületrész közműellátottsága: víz, villany, csatorna, fűtés egyedileg megoldott.

Folytatás →