Veszettség elleni kötelező eboltás – 2020

Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok. Akik a tulajdonukban lévő ebek oltásának ezen a módon kívánnak eleget tenni, kérem az alábbi helyszínre és időpontra vezessék fel kutyáikat: 2020. SZEPTEMBER 17. (kedd) 8.00 – 8.30 KÖVESKÁL, tűzoltószertár Az ebek évenkénti veszettség elleni oltása és féregtelenítése…

Folytatás →

Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére

Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Folytatás →

2019. évi Zártkerti Program (ZP-1-2019) – Zártkertben útfelújítás, kerítés elkészítése

Köveskál Község Önkormányzata 2019. augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be az Agrárminisztérium által kiírt „Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” című felhívásra. A támogatási kérelmet a „Zártkertben útfelújítás, kerítés elkészítése” című  pályázat keretében nyújtottuk be. A projekt összköltsége 9.162.114 Ft. A projekt megvalósításához…

Folytatás →

Hirdetmény Köveskál község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 32. §, 36. § b) pontja és 38. § szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszát Köveskál területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a Településszerkezeti terv és a…

Folytatás →

Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján – jövedelmi viszonytól függetlenül kérelemre – alanyi támogatás címén települési támogatásban részesíthető/k az óvodás gyermekekre óvodakezdésre tekintettel, az általános és középiskolás nappali tagozaton tanulókra iskolakezdésre tekintettel az a szülő, aki a gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb…

Folytatás →

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca imágója ellen 2020 évben

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Grapevine flavescence dorée zárlati károsító fertőzöttség miatt növény-egészségügyi zárlatot rendelt el, és fertőzött területeket jelölt ki a Badacsony-hegyen, a Tóti-hegyen, a Sabaron, a Csobánc-hegyen, illetve Balatonederics és Hegyesd települések határában, illetve a határaiktól számított 3 km sugarú részeket pedig puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) határolta le.

Folytatás →