Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása – 2020

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt Köveskál Község Önkormányzata 2020. novemberében támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt „Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről” című felhívásra. A támogatási kérelmet az Illegális hulladéklerakók felszámolása című  pályázat keretében nyújtottuk be. A projekt összköltsége 1.101.000 Ft, melyet nem…

Folytatás →

Felhívás a bölcsődei ellátásról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

Folytatás →