Agrárcenzus – 2020. szeptember 19 – november 22.

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben…

Folytatás →

Veszettség elleni kötelező eboltás – 2020

Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok. Akik a tulajdonukban lévő ebek oltásának ezen a módon kívánnak eleget tenni, kérem az alábbi helyszínre és időpontra vezessék fel kutyáikat: 2020. SZEPTEMBER 17. (kedd) 8.00 – 8.30 KÖVESKÁL, tűzoltószertár Az ebek évenkénti veszettség elleni oltása és féregtelenítése…

Folytatás →

Álláshirdetés óvodapedagógus munkakör betöltésére

Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda – Köveskál óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Folytatás →

2019. évi Zártkerti Program (ZP-1-2019) – Zártkertben útfelújítás, kerítés elkészítése

Köveskál Község Önkormányzata 2019. augusztusában támogatási kérelmet nyújtott be az Agrárminisztérium által kiírt „Zártkerti program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” című felhívásra. A támogatási kérelmet a „Zártkertben útfelújítás, kerítés elkészítése” című  pályázat keretében nyújtottuk be. A projekt összköltsége 9.162.114 Ft. A projekt megvalósításához…

Folytatás →

Hirdetmény Köveskál község területén készülő tervekről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 32. §, 36. § b) pontja és 38. § szerinti teljes eljárás véleményezési szakaszát Köveskál területén készülő tervekre (Településfejlesztési Koncepció készítése, valamint a Településszerkezeti terv és a…

Folytatás →