Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki Szolgálat – Köveskál
8274 Köveskál, Fő utca 10.
Falugondnok: Marton Norbert
Elérhetősége: 06-30/851-0804

Feladatot biztosító gépjármű:
Rendszáma: LJM-594
Típusa: FIAT Scudo

A Falugondnoki Szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi lakott helyek intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.

Alapellátási feladatai:

 • Étkeztetéshez kapcsolódó feladatok
 • Házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok
 • Családsegítéshez kapcsolódó feladatok
 • Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok
 • Szállítási feladatok
 • Művelődési, sport, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos feladatok
 • Lakossági szolgáltatások
 • Közreműködői feladatok


Étkeztetéshez kapcsolódó feladatok:

Feladata Köveskál településen az étel (ebéd) kiszállítása, igény esetén lakásra.


Házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok:

 • ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolatos kialakítása és fenntartása,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek környezetével kapcsolattartásban, hivatalos ügyek intézésében,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakuló vészhelyzet elhárításában,
 • részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, ennek keretében különösen meleg étel lakásra szállítása, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, tüzelő beszerzése, biztosítása ( falevágása, tűzifa, szén behordása), gázpalack cseréje.

Családsegítéshez kapcsolódó feladatok:

 • tájékoztatja a szolgálatot a tevékenysége során tudomására jutott szociális és egyéb olyan információkról és adatokról, melyek az ellátottak tájékoztatását szolgálhatják,
 • közreműködik a programszervezésben,
 • technikai segítséget nyújt a szolgálatnak a feladatai ellátásában,
 • a szolgálattal együtt segíti a speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.

Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok:

 • háziorvos értesítése,
 • gyógyszerkiváltás,
 • orvosi rendelésre, szakrendelésre szállítás,
 • kórházba beutalt, egyedülálló beteg kísérése, ügyeinek intézése.

Szállítási feladatok:
Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek oktatási intézménybe történő szállítása, különösen szakköri foglalkozás, úszás, nyelvoktatás, rendezvények, versenyek.

Művelődési, sport szabadidős tevékenységgel kapcsolatos feladatok:
Színházlátogatások, múzeumlátogatás, kirándulás, (gyógy) fürdőlátogatás, helyi rendezvények, a környező települések rendezvényein történő részvétel, könyvtárközi kölcsönzés segítése.

Lakossági szolgáltatások:
Bevásárlóutak szervezése, háztartási gépek javításának intézése, vetőmag-, táp-, takarmány-, terménybeszerzése, piacra, vásárra, beteg-, illetve rokonlátogatásra, családi rendezvényre szállítás.

Közreműködői feladatok:
Közreműködik az önkormányzat és intézményei árubeszerzésében, a közfoglalkoztatottak irányításában, tájékoztatás, információ-közvetítés.