Szociális szolgálat

Köveskál község önkormányzat a szociális alapellátásokról intézményi társulás tagjaként gondoskodik.

Intézményi Társulás neve: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Címe: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.
Feladatot ellátó intézmény neve: Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézmény címe: 8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.
Intézmény vezetője: Pordán Katalin

Az intézmény feladata:
1.) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan nem képesek biztosítani.

2.) Házi segítségnyújtás keretében alapvető gondozási, ápolási feladatokat végez, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában közreműködik, továbbá a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, annak elhárításában segítséget nyújt.

3.) Családsegítés  keretében segítséget nyújt:

 • hivatalos ügyek intézésében,
 • szükséges szolgáltatásokhoz való hozzájutásban,
 • természetbeni, vagy anyagi ellátásokhoz való hozzájutásban,
 • életvezetési, szociális és mentálhigiénés tanácsadásban,
 • egyének, családok kapcsolatkészségének javításában,
 • információnyújtásban,
 • civil kezdeményezések támogatásában,
 • rendszeres szociális segélyre jogosultaknak, a velük kötött kötelező együttműködési megállapodás tartalma szerint.

A családsegítés igénybevétele önkéntes és térésmentes. A családsegítést igényelheti bárki, munkanélküli, lakhatási problémákkal küzdő, fogyatékkal élő, krónikus beteg, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, egyéb szociálisan rászoruló személy vagy család.

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Köveskál Község Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásról intézményi társulás tagjaként gondoskodik

Fenntartó:
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

Szolgáltatást biztosító intézmény:
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.

Ellátandó feladat: gyermekjóléti szolgáltatás.

Családgondozó: Szarka Teréz
Ügyfélfogadás ideje: minden csütörtökön 9,00 – 10,00 óráig
Ügyfélfogadás helye: 8274 Köveskál Fő u. 10. Körjegyzőség irodája

 

Támogató Szolgálat

Fenntartó:
ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesülete
8300 Tapolca, Nagyköz utca 1-3.

Szolgáltatást biztosító intézmény:
„Összefogás” Támogató Szolgálat
8300 Tapolca, Somogyi Béla utca 7.

Ellátandó feladat: támogató szolgáltatás.

 

Nappali Intézmény
Fogyatékosok nappali ellátása

Fenntartó:
„Életlehetőség” Szociális Nappali Intézmény Közhasznú Nonprofit Kft.
8300 Tapolca, Rákóczi utca 16.

Szolgáltatást biztosító intézmény:
„Életlehetőség” Fogyatékosok Nappali Intézménye
8300 Tapolca, Kossuth utca 12/2.

Ellátandó feladat: nappali ellátás.

 

Közösségi Szolgálat
Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat

Mottó:

„Emberi törvény kibírni mindent
S menni mindig tovább,
Még akkor is, ha nem élnek már benned
Remények és Csodák”
Hemingway, Ernest

Fenntartó:
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.

Intézmény neve: Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat
Intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.
Levelezési cím: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.
Tel/Fax: 06-87/ 413-233

A Közösségi Szolgálat állami normatíva alapján működtetett, speciális alapellátási feladatokat lát el a szenvedéllyel élő személyek körében. Célja: a közösségi ellátás bevezetésével a cél elsősorban az, hogy a kliens – segítők közreműködésével – a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, problémáit, szociális környezetét megtartva legyen képes rendezni, továbbá, hogy az intézményi ellátásból (szociális otthon, krónikus egészségügyi ellátás) a saját környezetébe visszahelyezhetővé váljon.

Szolgáltatásai:

 • segítségnyújtás a lakókörnyezetben történő önálló életvitel fenntartásában,
 • a meglévő képességek megtartásában, illetve fejlesztésében segítés,
 • kapcsolattartás a háziorvossal és a kezelőorvossal,
 • a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése,
 • pszicho-szociális rehabilitáció,
 • az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése és figyelemmel kísérése,
 • megkereső programok szervezése az ellátásra  szoruló személyek elérése érdekében
 • információ-nyújtás, tanácsadás, önálló, önrendelkező életvitelhez szükséges információk közvetítése.