Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen 2021 évben

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség a szőlő egyik veszélyes betegsége, amitől a fertőzött szőlőtőkék néhány év alatt leromlanak, terméshozamuk csökken, végül a növények kipusztulnak. A betegséget először 2013-ban, majd az azt követő években több helyen a Badacsony-hegyen, majd 2017-ben a Tóti-hegyen, 2018-ban a balatonedericsi Öreghegyen, 2019-ben Csobánc-hegyen a Fenyős-dombon és Hegyesd település határában a Mécsár-…

Folytatás →

VMK Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály hirdetménye ingatlantulajdonosok részére

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Tisztelt Földhasználók! Az országos jelentőségű védett természeti területeken a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján engedélyhez kötött többek között a gyep feltörése, felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása, a terület helyreállítása, jellegének, használatának megváltoztatása, a termőföld művelési ágának a megváltoztatása, a zártkerti, belterületi és művelés alatt nem álló külterületi földrészleteken fa, facsoport…

Folytatás →

Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása – 2020

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt Köveskál Község Önkormányzata 2020. novemberében támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt „Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről” című felhívásra. A támogatási kérelmet az Illegális hulladéklerakók felszámolása című  pályázat keretében nyújtottuk be. A projekt összköltsége 1.101.000 Ft, melyet nem…

Folytatás →

Felhívás a bölcsődei ellátásról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

Folytatás →