Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

Tisztelt Vállalkozók! Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg…

Folytatás →

Felhívás a szálláshelyszolgáltatóknak

Tisztelt magánszálláshelyet és egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely- szolgáltatók! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 16. §-a alapján, 2020. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2021. január 31-ig eleget tenni szíveskedjenek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól…

Folytatás →

Tájékoztatás gépjármű adóztatásban bekövetkező változásról

Tájékoztatom a gépjármű tulajdonosokat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1. napjától az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól. A módosításból adódóan a 2021. évtől gépjárműadó fizetési kötelezettségüket az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság…

Folytatás →

Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerint Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Köveskál Község településképének védelméről szóló 18/2017. (XII.30.) önkormányzati rendeletének módosítási eljárását.

Folytatás →