Tájékoztatás barna kőszén igényfelmérés

A Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényekkel kapcsolatban.

A településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakos a 2022/2023 fűtési szezonra vonatkozóan jelezheti igényét a barnakőszénre mázsában kifejezve.

Az igénylés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igényeket írásban lehet bejelenteni az Önkormányzaton, vagy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, lakcímét, az igényelt barnakőszén mennyiségét mázsában kifejezve.

A bejelentés határideje 2022. szeptember 29.

A Belügyiminisztérium tájékoztatása szerint az igényfelmérés a lakossági igények megismerését szolgálja nem jelent későbbi automatikus támogatást.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester