Többgenerációs család hatósági bizonyítvány kérelem

Tisztelt Lakosság!

A jegyző adja ki a lakás rendeltetési egységeinek számáról szóló hatósági bizonyítványt, amellyel a lakossági fogyasztó jogszerűen igényelheti – az egyetemes szolgáltatótól – a kedvezménnyel elszámolt gázmennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei, amelyről a kérelmező írásban nyilatkozik:

  1. A kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és
  2. a kérelmezett ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A BM 2022.09.12-i tájékoztatása alapján: „A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.”

A hatósági bizonyítványhoz szükséges nyomtatvány letölthető a bejegyzés alatt.

A hatósági bizonyítványhoz igényléséhez szükséges KÉRELEM nyomtatványt írásban, papír alapon, személyesen, postai úton  lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez címezve. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az E-papír formát is lehet használni, az email nem minősül elektronikus kapcsolattartásnak.

Melléklet: