Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2016. februárban felülvizsgálta és aktualizálta a közterületek használatáról szóló 10/2008.(VII.25.) önkormányzati rendeletét azzal a céllal, hogy annak rendelkezéseit a jövőben kiemelt figyelemmel alkalmazni kívánja.

Kérem a tisztelt érdekelteket, hogy a rendeletben foglaltakat betartani szíveskedjenek, annak megfelelően, az abban szabályozott módon járjanak el. A rendelet teljes és hatályos szövege az interneten a www.koveskal.hu oldalon az Önkormányzat / Rendeletek / Hatályos rendeletek oldalon, valamint az www.njt.hu oldalon Köveskál település rendeletéi között megtalálható és olvasható. Amennyiben a rendelettel és annak alkalmazásával kapcsolatban kérdése merül fel, úgy személyesen a Képviselő-testület tagjai vagy a Közös hivatal ügyintézői szíves segítséget nyújtanak.

Dr. Varró Gábor
polgármester