Álláshirdetés – Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A rendelet 1. melléklet 2., 3., 5., 12., 26., 32. pontjaiban meghatározott feladatkörök.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok, közlekedési igazgatási és műszaki biztonsági feladatok, állategészségügyi feladatok, növény- és talajvédelmi feladatok, környezetvédelmi- és vízügyi feladatok, település- és területfejlesztési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, és a 29/2012. (III.7.) Korm,rendelet 1. melléklet 2., 3., 5., 12., 26., 32. pontjaiban meghatározott végzettségek, szakképzettségek valamelyike.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • műszaki ügyintézőként, önkormányzatnál szerzett gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Tímea nyújt, a 06-87/464-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 965/2016/K , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • Személyesen: , Veszprém megye, 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kovagoors.hu – 2016. március 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat benyújtásának határideje nem a postára adás, hanem a beérkezés dátumát jelenti.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.