Képviselő-testületi ülés – 2015. február 19.

Időpont: 2015. február 19-én (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Köveskál Önkormányzati épület polgármesteri iroda

Napirend előtt a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester

Napirendi pontok:

1. Kulturális Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
1. Kulturális Bizottsági tagok megválasztása előterjesztés (DOC, 41 kb)

2. 2015. évi költségvetés elfogadása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
2. Költségvetési rendelet Köveskál 2015 (DOC, 41 kb)
2. Köveskál 2015 költségvetési rendelet előterjesztés (DOC, 49 kb)
2. köveskál 2015.évi költségvetés (XLS, 278 kb)
2. Köveskál saját bevételek (DOC, 60 kb)
2. Köveskál Tájékoztatási kötelezettség (DOC, 55 kb)
2. Tájékoztatás költségvetés Köveskál 2015 (XLS, 31 kb)

3. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
3. Köveskál 2015. közbeszerzési terv előterjesztés.doc (DOC, 39 kb)

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat újbóli kiírása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
4. előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Köveskál (DOC, 56 kb)
4. törvényességi felhívás közmű (PDF, 71 kb)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Köveskál nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (DOC, 74 kb)

5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
5. Köveskál szoc. előterjesztés (DOC, 72 kb)
5. Köveskál 1. változat szoc rendelet (DOC, 76 kb)
5. Köveskál 2. változat szoc. rendelet (DOC, 74 kb)

6. Óvodában nyújtott étkezési térítési díjról, valamint a temető rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
6. előterjesztés óvodai gyermekétkezetés térítési díjáról és a köztemetőről szóló rendelet módosítása Köveskál (DOC, 29 kb)
6. óvodai gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló és a köztemetőről szóló rendelet módosítása Köveskál (DOC, 31 kb)

7. Bócsa Balázs lakás használati kérelme
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
7. Köveskál önkormányzati lakás kérelem (DOC, 30 kb)

8. Megállapodás kötése a Köveskál 0290/1 hrsz-ú ingatlan vízellátása kiépítéséhez
Előterjesztő:  Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
8. előterjesztés – 0290.1. hrsz-ú ingatlan vízellátása (DOC, 45 kb)

9. Alapítványok, egyesületek 2014. évi támogatásról történő elszámolása
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
9. Alapítvnyok támogatásának 2014.évi elszámolása (DOC, 31 kb)

10. Alapítványok, egyesületek 2015. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
10. Alapítványok Támogatási kéreleme Köveskál (DOC, 73 kb)

11. Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásának felhasználása (szóbeli előterjesztés)

12. Megállapodás kötése a Veszprém Megyei Kormányhivatallal települési ügysegédi feladatok ellátására
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
12. Köveskál megállapodás (DOC, 49 kb)

13. Káli-medencei Borok Háza Kft mérőórák átírásával kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
13. Benyújtott kérelem (PDF, 230 kb)
13. Bérleti szerződés 1. (PDF, 401 kb)
13. Bérleti szerződés 2 (PDF, 614 kb)
13. Közmű szerződések (PDF, 566 kb)

14. Közterület elnevezés felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
14. előterjesztés Vörös Csillag utca elnevezésű közterület átnevezése (DOC, 68 kb)
14. törvényességi felhívás köztertület elnevezés (PDF, 62 kb)

15. Falugondnok továbbképzési terve
Előterjesztő: Dr. Varró Gábor polgármester
Melléklet:
15.Előterjesztés-falugondnoki-szolgálat-továbbképzési-terv_Köveskál (DOC, 38 kb)

16. Vegyes ügyek

További dokumentumok: