Hirdetmény partnerségi véleményezés közzététele

Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetésről szóló szabályzata alapján tájékoztatom, hogy a településkép védelméről szóló 18/2017 (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításra kerül.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. 07. 01.-én hatályba lépett módosítása a településképi ügyekben a jogkört az eddigi polgármester helyett a képviselő-testülethez telepíti, egyúttal lehetőséget biztosít a hatáskör átruházására (pl. a polgármesternek), melyet a településképi rendeletben kell megtenni. Az átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A településképi rendelet módosítása után a településképi eljárásokat – a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakkal megegyezően – a polgármester fogja lefolytatni.

A hatáskör átruházás indoka, hogy az eljárási idők nem változtak, a határidők tartása a képviselő-testületi hatáskörében történő eljárás esetében kétséges.

Változtak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályai, melyek módosították a településképi bejelentési eljárás szabályait, a rendeltetésváltozás esetén kötelezővé teszi a bejelentési eljárás lefolytatását. Ezzel a hatályos településképi rendelet előírásait is ki kell egészíteni.

A rendelet módosítás a bejegyzés végén elérhető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor, azt a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján elektronikusan kerül lefolytatásra.

Véleményeket 2021. november 11-ig lehet megtenni levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8274 Köveskál, Fő utca 10. vagy e-mailen a címre kérjük megküldeni.

Köveskál, 2021. október  27.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester

Melléklet: