Tájékoztató turisztikai attrakciók NTAK regisztrációjáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Turizmus Tv.) 12/B §-a értelmében,

a turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1. napjától köteles.

Részletek:

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 235/2019. Korm. rendelet) 2. § 14. pontja szerint, adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció: a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, (közfürdő; természetes fürdőhely, muzeális intézmény, vár, kastély; turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz; kalandpark, állatkert, vidámpark; védett természeti terület bemutatóhelye; zenés-táncos rendezvény),

amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja

A 235/2019. Korm. rendelet 2. § 13. pontja szerint, a jegykezelő szoftver: a turisztikai attrakció üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.

Turizmus Tv. 9/C. §   (1) bekezdése szerint, a turisztikai attrakció üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban elektronikus úton regisztrál.

A 235/2019. Korm. rendelet 12. §-a szerint, az üzemeltető – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

A 235/2019. Korm. rendelet 3. melléklet alapján,

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók:

I. közfürdő, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül,

b) legalább egy, az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatást nyújtja a látogatók számára:
1. TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás),
2. TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége),

II. természetes fürdőhely, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül,

b) TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

III. muzeális intézmény, vár, kastély, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik,

b) TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

IV. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:

a) belvízi személyszállítási tevékenység, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata végzi a személyszállítási tevékenységet,
2. a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság járata végzi a személyszállítási tevékenységet,

b) TEÁOR ’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás,

V. kalandpark, amely

a) TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,

b) TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése,

c) TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

 VI. állatkert, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül,

b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VII. vidámpark, amely TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

VIII. védett természeti terület bemutatóhelye, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:

a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye,

b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,

IX. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény.

A regisztrációs felület megnyitásáról bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását és az ott előírtak teljesítését.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző megbízásából:

Viszt Ágnes
kereskedelmi ügyintéző