A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak igénylése, átadása, felhasználása és megsemmisítése

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. § (1) bekezdése alapján a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán a jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére…

Folytatás →

Választási tájékoztató

Alulírott Tóthné dr. Titz Éva, mint a Kővágóörsi Helyi Választási Iroda vezető helyettese tájékoztatom, hogy a Helyi Választási Iroda 2019. augusztus 24-én (szombat) 8.00 – 16.00 óráig az ajánlóívek iránti igények átvétele és ajánlóívek kiadása érdekében ügyeletet tart. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy…

Folytatás →

Tájékoztatás szálláshely szolgáltatók részére

Tisztelt Szálláshely szolgáltató! A 2019. június 28-án hatályba lépett szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korai, rendelet (továbbiakban Koma. rendelet) módosításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Folytatás →