VMK Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály hirdetménye ingatlantulajdonosok részére

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Tisztelt Földhasználók! Az országos jelentőségű védett természeti területeken a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján engedélyhez kötött többek között a gyep feltörése, felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása, a terület helyreállítása, jellegének, használatának megváltoztatása, a termőföld művelési ágának a megváltoztatása, a zártkerti, belterületi és művelés alatt nem álló külterületi földrészleteken fa, facsoport…

Folytatás →