VMK Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály hirdetménye ingatlantulajdonosok részére

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tisztelt Földhasználók!

Az országos jelentőségű védett természeti területeken a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján engedélyhez kötött többek között

  1. a gyep feltörése, felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása,
  2. a terület helyreállítása, jellegének, használatának megváltoztatása,
  3. a termőföld művelési ágának a megváltoztatása,
  4. a zártkerti, belterületi és művelés alatt nem álló külterületi földrészleteken fa, facsoport kivágása és telepítése, cserjeirtás elvégzése.

A nemzeti parkhoz tartozó, természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanokat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet tartalmazza, a védettség ténye az ingatlanok tulajdoni lapján is szerepel.

A természetvédelmi engedély iránti kérelmet a tervezett tevékenységet, az ingatlan természetbeni állapotának megváltoztatását megelőzően, írásban kell benyújtani a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (elérhetőségek a lap alján) vagy a magyarorszag.hu központi kormányzati portálon, E-papír szolgáltatással.

Az engedélykérelemben szerepeltetni kell:

  1. Kérelmező nevét, címét (és amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail címet, ügyfélkapu azonosítót és telefonszámot,
  2. Az érintett ingatlan helyrajzi számát,
  3. Az ingatlan feletti rendelkezési jog (tulajdonos vagy földhasználó) megjelölését,
  4. A tevékenység részleteit, leírását (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.).

Az engedély hiányában elvégzett tevékenységeket a törvény bünteti!

Az engedélyezéssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén kollégáink részletes tájékoztatást adnak a 88/550-878-as telefonszámon, vagy írásban a email címen.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346 009 700
Telefon: 88/550-878, fax: 88/550-848, e-mail: