Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség a szőlő egyik veszélyes betegsége, melynek következtében a fertőzött szőlőtőkék néhány év alatt leromlanak, terméshozamuk csökken, a termésük minősége romlik, végül a növények kipusztulnak. E betegséget a Grapevine flavescence dorée zárlati károsító okozza. A károsítóval fertőzött növényeket gyógyítani nem lehet, a védekezés csak a megelőzésre szűkül, ezért különösen fontos a szőlőültetvényekben való elterjedésében szerepet játszó amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), mint vektor elleni védekezés.

Az amerikai szölőkabóca nőstényei a tojásaikat a két éves cser foszló kérge alá helyezik. A lárvák kelése időjárástól függően elhúzódó, május közepétől egészen július első dekádjáig tarthat. Öt lárvastádium után az imágók az időjárás függvényében július elejétöl-közepétől jelennek meg és egészen szeptember végéig, október elejéig, illetve a fagyokig megfigyelhetőek. A rajzáscsúcs időjárástól függően július vége-augusztus közepe közötti időszakra esik. Az amerikai szőlőkabóca fiatal lárvái (L1-L2 fejlődés fokozatú) képesek felvenni a fitoplazmát táplálkozásuk során. A fertőzőképességük megközelítőleg 4-5 hét múlva alakul ki, és bármilyen fejlődési stádiumban vannak is fertőzőképesek maradnak. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés optimális ideje tehát akkor van, amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlődési fokozatukat (L3-L4).

A Badacsony-hegyen a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget 2013-ban találták meg először, majd azóta több helyen azonosították. Mivel a betegséget okozó Grapevine flavescence dorée zárlati károsítónak (továbbiakban: zárlati károsító) minősül, ezért a zárlati károsító felszámolásának, és a továbbterjedés megakadályozása miatt – a korábbi intézkedéseket követően – 2016. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal a VEF/00139-10/2016. számú határozatában az egész Badacsony-hegyet fertőzött területnek, illetve a határától számított 3 km sugarú részt pedig puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) jelölte ki. A fertőzött területen lévő szőlőtermő területekre növényegészségügyi zárlatot rendelt el, valamint a körülhatárolt területen kötelezőn előírta a rovarvektorok elleni 2-3 alkalommal történő növényvédő szeres védekezést, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

A Veszprémi Járási Hivatal vizsgálata szerint 2017. június első hetében az amerikai szőlőkabóca lárvái L1-L2 fejlődés fokozatban találhatóak meg a körülhatárolt területen. Az amerikai szőlőkabóca fejlődésmenetét, valamint a szőlő fenológiai állapotát figyelembe véve, az első kezelést közvetlenül a szőlő virágzása után, de legkésőbb június 30. napjáig, a második kezelést, 2-3 hét múlva, de legkorábban július első dekádjában kell elvégezni. Az eredményes növényvédelem feltétele, hogy a kötelező kezelések előtt a szőlőnövényeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön. A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is engedélyezett – rovarölő szer alkalmazható (1. táblázat).

Az amerikai szőlőkabóca fejlődésmenete a károsító monitoring rendszeren nyomon követhetőek, mely az alábbi linken elérhető: https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.

További dokumentumok:

 

Veszprém, 2017.06.07.

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Odor Tamás
osztályvezető

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY
8200 Veszprém, Dózsa György u.33.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 1001
Telefon: 88/590-472, fax: 88/590-478
E-mail: