Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen 2022 évben

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) a vektora – a szőlő egyik gyógyíthatatlan betegségének – a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó Grapevine flavescence dorée fitoplazmának. Hazánkban az amerikai szőlőkabócát 2006-ban, míg a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegséget 2013-ban észlelték először. Veszprém megyében a betegséget okozó fitoplazmát először 2013-ban, majd az azt követő években még több helyen a Badacsony-hegyen, aztán 2017-ben a Tóti-hegyen, 2018-ban a balatonedericsi Öreghegyen, 2019-ben Csobánc-hegyen a Fenyős-dombon és Hegyesd település határában a Mécsár-dűlőn, 2020-ban lesencetomaji és lesenceistvándi zártkertekben, illetve a Szent György-hegy raposkai oldalán, 2021-ben Révfülöpön azonosították.

Mivel a betegséget okozó Grapevine flavescence dorée zárlati károsítónak minősül, a Veszprém Megyei Kormányhivatal növény-egészségügyi záriatokat rendelt el, és az egész Badacsony-hegyen, a Tóti-hegyen, a Sabaron, a Csobánc-hegyen, a Szent György-hegyen, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Balatonederics, Hegyesd és Révfülöp települések határában fertőzött területeket, illetve azok határaitól számított 3 km sugarú részeken puffer zónákat (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) jelölt ki.

Mivel e zárlati károsítóval fertőzött szőlőnövényeket gyógyítani nem lehet, a védekezés csak a megelőzésre szűkül, ezért különösen fontos a szőlőültetvényekben a járványos elterjedésében szerepet játszó amerikai szőlőkabóca, mint vektor elleni védekezés. A körülhatárolt területeken kötelező a rovarvektorok ellen évente 3 alkalommal történő növényvédő szeres védekezés, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal vizsgálatai szerint a Badacsonyi Borvidék és Balaton- felvidéki Borvidék szőlőültetvényeiben az amerikai szőlőkabóca tömeges lárvakelése 2022. évben május negyedik hetében volt tapasztalható, június első napjaiban már a második fejlődési fokozatú lárvák is megjelentek. Ezért a lárvák elleni első kezelést a szőlő virágzása után, de legkésőbb 2022. június utolsó hetében, a második kezelést, ez első kezelés után 2-3 hét múlva, legkorábban július második hetében kell elvégezni.

A kifejlett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredményei alapján. Az eredményes növényvédelem feltétele, hogy a kötelező kezelések előtt a szőlőnövényeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön.

A csemege- és borszőlő állományokban a védekezésre alábbi táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók:

Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőbenForgalmazási

kategória

A kezelés évenkénti maximális számaKét kezelés között eltelt minimális időtartamAz utolsó kezelés fenostádiuma
Bulldock 25 EC14II.214 napérés kezdetéig (BBCH 81), de a fürtkezdemények növekedésétől (BBCH 55) a virágzás végéig (BBCH 69) nem alkalmazható.
Decis1III.14 napzsendülés (BBCH 85)
Decls Mega 1II.314 napzsendülés (BBCH 85)
Kalso Garden^III.1fürtzáródás (BBCH 78)
K12III.1fürtzáródás (BBCH 78)
Kaiso EG 2 ~~II.1fürtzáródás (BBCH 78)
Wakizasi *II.1fürtzáródás (BBCH 78)
Hunter2 ~II.1fürtzáródás (BBCH 78)
Jager EG”1II.1fürtzáródás (BBCH 78)
Karate Zeon 5 CS 1III.210 napfürtzáródás (BBCH 78)
Ninja Zeon 5 CS 2III.210 napfürtzáródás (BBCH 78)
Full 5 CS *III.210 napfürtzáródás (BBCH 78)
Klartan 24 EWII. ; III.214 napérés kezdete, bogyószínezödés (BBCH 80)
Mavrik 24 EWII. ; III.214 napérés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Monospel 24 EWII. ; III.214 napérés kezdete, bogyószíneződés (BBCH 80)
Sivanto Prime 2II.1fürtvirágzat nyúlása-zsendülés (BBCH57-81)
Exirel1.214 napgyümölcskötödés – zsendülés (BBCH 71-85)
Mospilan 20 SGIII.1érés (BBCH 89 )
LaserII.27 napkét héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Laser Duplo 3II. ; III.27 napkét héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Pyregard *III.2

Megjegyzés:

  1. agrár-környezetvédelmi programban tiltott, de egy alkalommal a kormányhivatal szakmai javaslata alapján felhasználható
  2. agrár-környezetvédelmi programban csak növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára használható
  3. ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása
  4. kereskedelmi forgalomban már nem kapható, azonban a meglévő készletek még eltarthatóságig felhasználhatók

Jelen felhívás a Kormányhivatal szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár­környezetvédelmi programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-hatóanyagokat.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges. Ezen túl figyelmet kell fordítani a növényvédő szer használat sorrendjére is, hogy az utolsó, harmadik kezelés során olyan növényvédő szert tudjanak még kijuttatni, amely az akkori szőlő fenostádiumban még engedélyezett és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő is betartható legyen, valamint védelmet nyújtson az amerikai szőlőkabóca kifejlett alakja ellen is.

A kormánymegbízott helyett eljáró
Dr. Vajda Viktória főigazgató
nevében és megbízásából:

Odor Tamás
osztályvezető