Tájékoztató vendéglátóhelyet üzemeltetők részére

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

2021. január elsején módosult a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet).

A Kormány, rendelet kiegészült a 4. melléklettel, mely felsorolja a vendéglátóhely üzlettípusokat és azok jellemzőit.

Új kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén, a kereskedőnek a bejelentésében kell nyilatkoznia, üzlete mely típusba tartozik.

A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén, a Korm. rendelet 31. §-a értelmében, a kereskedő, a 4. melléklet alapján, legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek, hogy az általa üzemeltett vendéglátóhely mely típusba tartozik.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a mellékelt bejelentést, a tájékoztatóban megtalálható 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípusok és jellemzőik alapján kitöltve, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján, elektronikus formában, az e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu) 2021. március 31. napjáig szíveskedjen visszaküldeni hivatalom részére.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét, és az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítését.

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából:

Viszt Ágnes
kereskedelmi ügyintéző

Melléklet: