Tájékoztató talajvízkút fennmaradási/üzemeltetési engedélyeztetési eljárás menete

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) a tulajdonosnak vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele

  • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
  • a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

Amennyiben a fennmaradási engedély kérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, a tulajdonost a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A vízjogi fennmaradási/ üzemeltetési engedély kérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

  • Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más a kérelmező személye
  • Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
  • A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
  • Fénykép a kútról

A fennmaradási/üzemeltetési engedély kérelem kötelező tartalmi elemeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja tartalmazza.

A fennmaradási/üzemeltetési engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelemre felragasztani.

Letölthető dokumentum: