Tájékoztató iskolakezdési támogatásról

Köveskál Község Önkormányzata egyszeri települési támogatást nyújt az általános és középiskolás nappali tagozatán tanulókra iskolakezdésre tekintettel annak a szülőnek, aki a gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október 15-ig napon benyújtja.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a gyermek iskolájának a nevét, címét és OM azonosítóját, vagy iskolalátogatási igazolást,
  • a kérelmező szülő és gyermekek lakóhelyéről szóló nyilatkozatot, valamint hogy hol élnek életvitelszerűen.

Az iskolakezdésre tekintettel nyújtott települési támogatás kifizetése augusztus, szeptember és október hónapban történik a határozat meghozatalát követő 15 napon belül.

Letölthető kérelem: