Tájékoztató a közcsatornába vezetett csapadékvizről

A Bakonykarszt Zrt. a (továbbiakban: víziközmű-szolgáltató) tájékoztatta az érintett önkormányzatokat, hogy a köveskáli szennyvízelvezető -, és tisztító víziközmű rendszer 5 településén az elmúlt években egyre nagyobb mértékben észlelhető, hogy a fogyasztók a közcsatornába vezetik a csapadékvizet.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5)- (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
(6)  Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel.

Fentiekre tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szennyvíz elvezető rendszerbe történő csapadékvíz juttatatását – mint jogellenes tevékenységet – haladéktalanul megszüntetni szíveskedjenek.

Az érintett önkormányzatok a szennyvíz tisztítórendszer hosszú távú fenntarthatósága/ hatékony működésének védelme érdekében az ellenőrzések során teljes mértékben együttműködnek a víziközmű-szolgáltatóval mind a jogellenes állapot felderítésében, mind a szankcionálás vonatkozásában.

Köveskál és Térsége Szennyvíztársulás
Mindszentkálla és Szentbékkálla Szennyvíztársulás