Tájékoztató a jégen tartózkodás szabályairól, és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ezzel kapcsolatos intézkedéseiről

A szabad vizek jegén való tartózkodás alapvető szabályait a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet határozza meg, más jogi szabályozás a jégen tartózkodással kapcsolatban jelenleg nincs. Az említett rendelet alapján:

5. § (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.
(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.
(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:
a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között;
b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
c) kikötők és veszteglőhelyek területén;
d) folyóvizeken.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek és tilalmak nem vonatkoznak a folyókon kialakult jégtorlaszok megbontását – jégkár megelőzése vagy elhárítása céljából – végző szakszemélyzet tevékenységére.
6. § (1) Aki jégen jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1 négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, legalább 10-10 centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyező a jégmentessé vált területet jelző eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztető jelzés elhelyezésére okot adó körülmény megszűnésekor.
(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 méterről jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni.
(3) Jégkitermelés vagy más jégen történő munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni és mentő eszközöket biztosítani.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a települési önkormányzatok, oktatási intézmények vezetőivel minden évben, a jegesedés időszaka előtt felveszi a kapcsolatot, az intézményeket a jégen tartózkodás szabályairól tájékoztatjuk, javasoljuk a jégpályák kijelölését. A jégpálya kijelölés nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, hiszen erre jogszabály nem kötelezi Őket, azonban a vízirendészet részéről komoly szakmai indokai vannak ezek kezdeményezésének. Az ok elsősorban a biztonság lehetőségek szerinti szavatolása, hiszen egy jó helyen kijelölt (kis vízmélységű strand a part közvetlen közelében, ahol a víz akár a mederig le tud fagyni, így kicsi a beszakadási kockázat) jégpálya, amelynek fizikailag megjelölt határai vannak, karbantartása folyamatos, valamint a mentőeszközök és mentésre alkalmas személyek állnak rendelkezésre a pálya közelében mindenképpen sokkal biztonságosabb, mint a jégen tartózkodás egyéb szabad formái.

A Balaton jégfelülete nem összefüggő, rianásokkal, hóval, helyenként nyílt vízterülettel tarkított, ezért nagyon fontos hogy a jégen közlekedők mindenképpen a part közvetlen közelében, kis vízmélységű helyen tartózkodjanak, ahol az esetleges mentés még eredményes lehet.

A leginkább fontos gyakorlati szabályokat így lehetne összefoglalni:

  • jégen csak akkor tartózkodjunk, ha a jég nem olvad, nem mozog, kellő vastagságú (az egyéntől, vagy a csoport nagyságától függ)
  • ne menjünk kikötők vagy egyéb mélyvizű területek feletti jégre, mert az fokozottan veszélyes,
  • járművel ne hajtsunk a szabad vizek jegére,
  • a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökkenhet a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy heterogén jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől,
  • soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen,
  • ne tartózkodjunk a jégen éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között, mert a láthatóságunk és a saját észlelésünk szinte a minimumra csökkenhet,
  • legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy a 112-es segélyhívó telefonszám),
  • soha ne aludjunk el a jégfelületen.

A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13 /1996.(VI.28.)BM. rendelet 2. §. d, bekezdésében foglaltak alapján a vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad vizek jegén tartózkodás szabályainak megtartását.

A tópart mellett hat helyen, Siófokon, Balatonföldváron, Fonyódon, Keszthelyen, Balatonfüreden és Balatonkenesén található vízirendészeti rendőrőrs. A vízirendészeti rendőrőrsök állománya (összesen 62 fő) télen a jegesedés időszakában visszatérő jelleggel ellenőrzi a jégen tartózkodás szabályait a Balatonon.

Abban az esetben, ha szabálysértést észlelünk (tehát valaki a fent leírt 46/2001.BM. rendeletben foglalt szabályokat megszegi) a 2012. évi II. törvény 202.§.-a alapján Jégen tartózkodás szabályainak megszegése szabálysértés miatt figyelmeztetünk, helyszíni bírságolunk (ötezertől ötvenezer forintig) vagy szabálysértési feljelentést teszünk, amely ötezertől százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében az enyhébb esetekben figyelmeztetést alkalmazunk, és csak a komolyabb vagy visszatérő esetekben alkalmazunk súlyosabb szankciót, az eljárásaink során a tájékoztató, figyelemfelhívó, figyelmeztető jelleg dominál.

 

Horváth László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető