Tájékoztató

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdésében a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint, ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Fentiekre tekintettel a segítségre szoruló idős személy bejelentésére formanyomtatvány került rendszeresítésre, mely letölthető valamennyi Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település honlapjáról (www.balatonhenye.hu; www.kekkut.hu; www.kovagoors.hu; www.koveskal.hu; www.mindszentkalla.hu; www.revfulop.hu; www.salfold.hu; www.szentbakkalla.hu), valamint papíralapon kérhető, mely iránti igényét – a nyomtatvány átvételének egyeztetése érdekében – kérem, hogy szíveskedjen jelezni telehonon a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak (06/87/464-017).

A segítségre szoruló idős személy bejelentése az e célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú egyéb beadványon az alábbi módokon történhet:

Kérem együttműködésüket, felelős hozzáállásukat!

Letölthető dokumentum:

 

Köveskál, 2020. március 17.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester