Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatásról

Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, valamint a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a földgázfogyasztók és a távhőszolgáltatást igénybe vevők egy alkalommal 12.000 Ft rezsicsökkentési támogatásban részesültek.

A kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat (továbbiakban: Korm. határozat) rendelkezik a távhőszolgáltatást és földgázszolgáltatást igénybe nem vevők egyszeri 12.000 Ft-os támogatásra jogosultságáról.

A Korm. határozat 3. pontja kimondja, hogy a  belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére a  háztartások számára pénzbeli támogatás biztosítása céljából lakott ingatlanonként 12.000 forint összegű költségvetési támogatást nyújt a kiépített gázhálózattal nem rendelkező, 2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a 2. melléklet szerinti összeg erejéig a költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának határideje 2018. szeptember 30. legyen;

A kormányhatározat 4. pontja kimondja, hogy a kormány felkéri a 2.  melléklet szerinti települési önkormányzatokat, hogy a 3.  pont szerinti költségvetési támogatás elosztásának módját és a támogatási összeg lakossághoz történő eljuttatásának feltételeit a helyi viszonyok figyelembevételével alakítsák ki.

A Korm. határozat 2. melléklete szerint Veszprém megyében Bakonybél, Csehbánya, Gecse, Kispirit, Megyer, Németbánya, Öcs, Pápasalamon és Pénzesgyőr településen élők jogosultak az egyszeri 12.000 Ft-os támogatásra.

Tekintettel arra, hogy Köveskál nem szerepel a Korm. határozat 2. mellékletében felsorolt települések között, továbbá hogy a település kiépített gázhálózattal rendelkezik ezért a településen élők – kivéve a földgázszolgáltatást igénybe vevők – a központi költségvetésből a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozatban meghatározott egyszeri 12.000 Ft-os támogatásra nem jogosultak.

Köveskál Község Önkormányzata