Tájékoztatás szálláshely szolgáltatók részére

Tisztelt Szálláshely szolgáltató!

A 2019. június 28-án hatályba lépett szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korai, rendelet (továbbiakban Koma. rendelet) módosításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A jogszabályba egy új szálláshely típus fogalma került bevezetésre a magánszálláshely.
Magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat.

Egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz,

Az egyes szálláshely típusoknál változtatások történtek, mind a fogalom meghatározás, mind a mellékletben található bejelentési és üzemeltetési feltételekben.

Szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.

A bejelentéshez mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

A 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében, ideértve a magánszálláshelyet is, annak elbírálása kérdésében, hogy a szálláshely a tűzvédelmi követelményeknek megfelel-e a jegyző a bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi a tűzvédelmi hatóságnak.

A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

Szálloda, panzió: Azon szálláshely- szolgáltató, amely 2019. június 28-án már rendelkezett működési engedéllyel, a jegyző részére be kell nyújtania 2019. november 30. napjáig a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint a Korai, rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Kemping, Üdülőház, Közösségi szálláshely, egyéb szálláshely: Azon szálláshely­szolgáltató, amely 2019. június 28-án már rendelkezett működési engedéllyel, a jegyző részére be kell nyújtania 2019. november 30. napjáig a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint a Korai, rendelet 1. melléklet 3. és 6, pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely­szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.

Azon szálláshely-szolgáltató, amely szálláshely-szolgáltatási tevékenysége módosítását kezdeményezi, a módosítási kérelemmel egyidejűleg köteles benyújtani a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Ezen szálláshely-szolgáltató köteles a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint eljárni, miszerint azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek szálláshely­szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között a regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel, a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) személyesen, vagy telefonon a (87) 464-244-es számon kérhetnek részletes tájékoztatást, Viszt Ágnes ügyintézőtől.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Kővágóörs, 2019. július 15.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző