Tájékoztatás patkányok megjelenése esetére

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében az alábbiakról tájékoztatja:

A Járási Hivatalnál az utóbbi időben megnövekedett a patkányokkal kapcsolatos bejelentések száma. A bejelentők több esetben az önkormányzatoktól kapott tájékoztatás alapján fordulnak a Járási Hivatalhoz.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint:

36. § (1) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell.

Az NM rendelet 4. számú melléklete tartalmazza az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes szabályait. E szerint:

7. Rágcsálók
A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről
a) az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekben,
b) a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,
c) mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállókban, állatkertekben,
d) a szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,
e) romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,
f) a folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott területen fekvő patkányjárta partszegélyein,
g) a folyami és tóparti kikötőkben, személy- és teherpályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken,
h) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
j) a piacokon és a vásárcsarnokokban gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a)-g) pontban feltüntetett helyeken évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.
A h)-j) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.
A h)-j) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

Folyamatos gócirtást kell elrendelni minden olyan helyen (esetben), ahol (amikor) a rágcsálók nagymérvű elszaporodása következtében a környezetet is veszélyeztető rágcsálógóc keletkezett.

Az illetékes járási hivatal előírása szerint gondoskodni kell a rágcsálók ártalmának megelőzéséről (életkörülményeik megnehezítéséről, búvó- és fészkelőhelyeik megszüntetéséről, közlekedési útjaik elzárásáról, táplálékuk megvonásáról stb.).

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2019. május 24-én kiadott egy tájékozatót „Kérdezz- felelek” a rágcsálók ártalmáról és az ellenük való védekezés lehetőségeiről címmel. E kiadvány a megelőzésben és a rágcsálóirtás módszereiben nyújt segítséget.
A tájékoztató 6. és 7. pontjában a rágcsálók elszaporodásának megelőzésre és az ellenük való védekezésre találhatók megbízható módszerek.

A tájékoztató 11. pontja részletesen leírja, kinek a kötelessége a rágcsálók elleni védekezés. E
szerint magánterületen az adott terület tulajdonosának kell gondoskodnia a rágcsálók irtásáról, ha szükséges, szakember igénybevételével.
Közterületen a közterület kezelőjének, vagyis az önkormányzatnak a feladata a rágcsálók irtása.

Amennyiben bejelentés érkezik az önkormányzathoz, hogy adott területen patkányt észleltek, amennyiben az önkormányzat tudja, köteles biztosítani a patkányirtást az érintett ingatlanon. Amennyiben erre nincs lehetőség, informálni kell a lakosságot a megelőző és a védekező lehetőségekről a mellékelt tájékoztató kiadásával.

Fentiekre tekintettel tehát, amennyiben a terület önkormányzati tulajdonban, vagy fenntartásban van, a rágcsálóirtás elvégzése az érintett önkormányzat kötelezettsége. Amennyiben a terület magántulajdon, abban az esetben a tulajdonosoké a felelősség a kártevők elleni védekezés tekintetében.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

Dr. Ferencz Kornél
megbízásából

Dr. Horváth Margit
osztályvezető, járási tisztifőorvos

További dokumentumok: