Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete alapján Iskola, óvodakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, általános – és középiskolás gyermek, a felsőoktatásban részt vevő hallgató, saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200.000 Ft-ot.

A kérelem nyomtatvány elérhető Köveskál Önkormányzata (8274 Köveskál, Fő utca 10.) hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben (hétfőn és csütörtökön 07:30 – 08:30-ig), valamint Köveskál Község Önkormányzata honlapján.

A kérelem nyomtatványhoz mellékelni kell

  • a családban élők kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolását (rendszeres havi jövedelem esetében, munkáltatói igazolás, bankszámla kivonat, vagy bérjegyzék, vállalkozói tevékenységből származó jövedelem esetén 2022. évi adóbevallás és nyilatkozat a 2023. január 1.-2023. július 31-ig terjedő időszakban megszerzett nettó havi jövedelemről),
  • az iskolalátogatási igazolást (kivéve a Révfülöpi Általános iskolába és a Zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába járó gyermekek esetében), vagy a diákigazolvány másolatát.

A kérelmet postai úton, vagy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy Köveskál Község Önkormányzata hivatali helyiségében, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani augusztus 15. és október 15. napja között.

Köveskál, 2023. augusztus 9.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester

Melléklet: