Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete alapján Iskola, óvodakezdésre tekintettel települési támogatásra jogosult az az óvodás, általános – és középiskolás gyermek, a felsőoktatásban részt vevő hallgató, saját jogán, vagy a gyermekével azonos lakcímen élő szülő, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át.

A kérelem nyomtatvány elérhető Köveskál Önkormányzata (8274 Köveskál, Fő utca 10.) hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben (hétfőn és csütörtökön 07:30 – 08:30-ig), valamint Köveskál Község Önkormányzata honlapján.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívása alapján támogatás kizárólag jövedelemvizsgálat mellett nyújtható, ezért a kérelem nyomtatványhoz mellékelni kell a családban élők kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolását (rendszeres havi jövedelem esetében, munkáltatói igazolás, bankszámla kivonat, vagy bérjegyzék, vállalkozói tevékenységből származó jövedelem esetén 2020 évi adóbevallás és nyilatkozat a 2021. január 1.-2021. július 31-ig terjedő időszakban megszerzett nettó havi jövedelemről).

A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást (kivéve a Révfülöpi Általános iskolába és a Zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába járó gyermekek esetében)

A kérelmet postai úton, vagy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy Köveskál Község Önkormányzata hivatali helyiségében, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani augusztus 15. és október 15. napja között.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester

Melléklet: