Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján – jövedelmi viszonytól függetlenül kérelemre – alanyi támogatás címén települési támogatásban részesíthető/k az óvodás gyermekekre óvodakezdésre tekintettel, az általános és középiskolás nappali tagozaton tanulókra iskolakezdésre tekintettel az a szülő, aki a gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen,  ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október  15. napig benyújtja.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy a Köveskál Község Önkormányzata hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást (kivéve a Révfülöpi Általános Iskolába és a Zánkai Bozzay Pál Általános Iskolába járó gyermekek esetében).

Letölthető dokumentum:

Varró Gábor
polgármester