Tájékoztatás idegenforgalmi adó befizetési kötelezettség felfüggesztésének módosításáról

Tájékoztatom a tisztelt szálláshely szolgáltatókat, hogy a Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete (továbbiakban: Korm. rendelet) – a 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – 2021. június 10-i hatállyal az alábbiak szerint egészült ki:

A Korm. rendelet 2/B. §-a értelmében a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell
vallania az adóhatósághoz.

Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt szálláshely szolgáltatókat, hogy a jelenleg is alkalmazandó nyilvántartási, valamint rendszeres havi bevallási kötelezettségük mellett 2021. július 1. napjától kezdődően az adó beszedési és befizetési kötelezettségüknek is szíveskedjenek eleget tenni!

dr. Szabó Tímea
jegyző