Tájékoztatás gépjármű adóztatásban bekövetkező változásról

Tájékoztatom a gépjármű tulajdonosokat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1. napjától az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól.

A módosításból adódóan a 2021. évtől gépjárműadó fizetési kötelezettségüket az állami adó- és
vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021. évben kiadott határozata szerint.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról (pl. adásvételről) adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő tulajdonosi/üzembentartói adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31- én nyilvántartott adómentes gépjánnű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak-külön- bejelentést nem kell tenniük.

A 2021. január 1-jét követően új mentességekről vagy adókedvezményekről (Gjt. 8. §), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

Az ezzel kapcsolatos infonnációk majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu /

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat – a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi.

így az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását).

Kővágóörs, 2020. december 11.

dr. Szabó Tímea
jegyző