Tájékoztatás bejelentési kötelezettségről

2022. szeptember 1. napjával változott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, amely alapján az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnt.

Az „új kata”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett – egy egyszeri bejelentést kell majd tenni az önkormányzati adóhatóság felé is.

Az az „új katás” vállalkozó, aki az iparűzési adóban a Htv. 39/B.§-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítást választja, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak, a tételes KATA adózás újbóli választásának megjelölésével.

A bejelentést kizárólag e-önkormányzati portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélkapus bejelentkezéssel tehető meg.

Kérem a Tisztelt Adózóinkat, hogy a határidő betartására legyenek fokozottan figyelemmel!

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző