Tájékoztatás a közszférában történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátás szüneteltetési és a szüneteltetés alóli mentesítés szabályairól

A közszférában foglakoztatott személyekre vonatkozóan, amennyiben egyidejűleg nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban is részesülnek, továbbra is fennáll a folyósított ellátás szüneteltetésére vonatkozó  szabály. A 2022. július 30-án hatályba lépett 269/2022 (VII.29.) kormányrendelet a közszférában történő foglalkoztatás egyes területein a korlátozás feloldásáról rendelkezik.

Ennek értelmében, aki bármilyen fenntartású

  • szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézménynél, hálózatnál vagy
  • köznevelési vagy szakképző intézményben jogviszonyt létesít, vagy ezen jogviszonya már fennáll és e mellett fenti ellátásban is részesül, vagy részesülni fog 2022. augusztus 31. után, annál fennáll a munkabérre és a nyugdíjfolyósításra való egyidejű jogosultság.

A szüneteltetés alóli mentesítés időtartama legfeljebb 12 hónap 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között.

Megjegyzés: az egészségügyi dolgozó ha nem a mentesítés hatálya alatt álló foglalkoztatónál áll jogviszonyban, akkor rá a korábbi kedvezmény szabály vonatkozik, miszerint, az egészségügyi szolgálati jogviszony mellett az egészségügyi foglalkoztató jövedelemkiegészítés címén biztosíthatja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által szüneteltetett nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás összegét.

A jogviszony létesítéséről a foglalkoztatottnak minden esetben bejelentési kötelezettsége van. Ha fennálló jogviszonya mellett nyújtja be igényét nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás megállapítására, akkor az igény benyújtásával egyidejűleg a megállapító szervnél, ha már folyósított ellátásban részesül, akkor pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell ezen kötelezettségének eleget tenni. A szüneteltetés és a mentesítés elbírálása minden esetben e két szerv feladata, mely a foglalkoztatott által kötelezően csatolni szükséges foglalkoztatói nyilatkozat alapján történik.  (akkor is ha egyértelműen a kivételek közé tartozik egy foglalkoztató)

Amennyiben a nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás folyósítása jelenleg szünetel a közszférában történő egyidejű foglalkoztatás miatt, de a jogviszony a szünetelés alóli mentesítést megalapozó tevékenységet folytató foglalkoztatónál áll fenn, akkor a munkavállalónak kell kérnie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a folyósítás szüneteltetésének megszüntetését legkorábban 2022. szeptember 01-től, a foglalkoztatói nyilatkozat benyújtásával.

A foglalkoztatói nyilatkozatnak formai kötöttség nélkül tartalmaznia kell hogy az intézmény a rendeletben foglalt kivételek körébe tartozó.

Veszprém Megyei Kormányhivatal