Pályázati kiírás ingatlan hasznosítására

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező Köveskál, Fő u. 1. szám alatti ingatlanon lévő lakás bérleménykénti hasznosítására. Az ingatlanon lévő, bérbeadásra kínált lakás alapterülete 60 m2. A lakás közműellátottsága: víz, villany, csatorna, elektromos fűtés.

A pályázati kiírás időpontja: 2022. november 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28. 12: 00 óra, mely időpontig a pályázatoknak be is kell érkeznie.
Az ingatlan megtekinthető: november 21. 10: 15 óra

Az ingatlan bérleti hasznosításának időtartama: 2 év
A bérleti jogviszony kezdete: 2023. január 1.

Pályázatot kizárólag természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetek nyújthatnak be.

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a 2 év bérleti időszak tekintetében a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot. A minimum bérleti díj: 85.000 Ft/hó. fizetnie. A bérleti szerződésben bérbeadó kiköti, hogy a szerződött bérleti díjat 2023. évtől minden évben az előző évi infláció mértékének megfelelően indexálja.

A pályázatot írásban a Polgármesternek címezve kell benyújtani (Köveskál Község Önkormányzata, Györffy Szabolcs, polgármester, Köveskál, Fő u. 10.). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a pályázati felhívásban előírtakat, valamint nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról. A pályázathoz csatolni kell az átlátható szervezeti státuszt igazoló dokumentumot.

A pályázatok bontását a polgármester, az érvényességük megállapítását és a pályázatok elbírálást a Képviselő-testület végzi.

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, amelyik az bérleti díj tekintetében a legmagasabb összeg megfizetését vállalta.

Amennyiben a pályázók közül többen azonos összeg megfizetését vállalták, vagy a vállalt összegek között 5 %-nál nem nagyobb az eltérés, az érintett pályázók részvételével pályázati tárgyalást kell tartani, ahol a pályázóknak a lakás bérleti díjára kell licitálni.  Ez esetben a pályázatot az a pályázó nyeri, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

Köveskál, 2022. november 10.

Györffy Szabolcs Zoltán
polgármester