Pályázati felhívás a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra

Kiíró:
Köveskál Község Önkormányzata
8274 Köveskál, Fő utca 10.
Telefon: 06-87/571-108, 06-87/563-335
E-mail: ,

Pályázati felhívás:
Köveskál Község Önkormányzata pályázatot hirdet a község közigazgatási területén keletkező települési folyékony hulladék közszolgáltatás keretében történő összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 2017. március 31. tartó időtartamra.

Pályázat beérkezésének határideje:
2015. január 20.

Információ a polgármestertől írásban kérhető:
Köveskál Község Önkormányzata
8274 Köveskál, Fő utca 10.
Telefon: 06-87/571-108, 06-87/563-335
E-mail: ,

A pályázati feltételeket az oldalról letölthető dokumentáció tartalmazza.

Bevezetés

Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot zárt tárolóban (a talaj vagy talajvíz szennyeződését kizáró módon ) gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

A települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.

Az önkormányzat köteles hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárás lefolytatását követően a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja ki, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel.

A község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése közszolgáltatás szervezése most kerül bevezetésre, ezért az elszállítással kerülő szennyvíz mennyisége az előző évi rendelkezésre álló adatból becsléssel került meghatározásra, mértéke nem mondható teljes körűnek és pontosnak.

A közszolgáltatási szerződés a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény 44/B.§-44/J paragrafusok alapján kerül megkötésre.

Letölthető pályázati kiírás: