Óvodai felvételi tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a 2020-2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során az alábbiak szerint kell eljárni:

A köveskáli, balatonhenyei. mindszentkállai, szentbékkállai állandó lakcímmel rendelkező gyermekek kötelező felvételt biztosító óvodai intézménye a KÖVESKÁLI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (Köveskál, Petőfi S. u. 5).

1. Az óvoda a fenntartótól megkapott óvodaköteles gyermekek listája alapján 2020. április 21-éig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem ékezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.
Ez esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok,- személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb. – ha rendelkeznek vele – bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor, melynek időpontja 2020. szeptember 1-je.

Önöknek annyit kell tenni, hogy Kötéljártóné Kálmán Katalin óvodavezetőnél április 21-éig a 06-30-9917-875-ös telefonszámon (9.00 órától 15 óráig), vagy a e-mailen jelzik az óvoda részére a jelentkezési szándékokat. A felvételről az óvoda 2020. április 30-áig írásban értesíti a szülőt.

2. Az óvodai férőhely függvényében – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – lehetőséget biztosítunk a nem a kötelező felvételi körzetből jelentkező (vidéki) gyermekek felvételére is. Ez esetben kérem, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének megjelölésével a e-mail címen, vagy a 06-30-9917-875 telefonszámon (9.00 órától 15.00 óráig) – 2020. április 17.-éig – szíveskedjen az óvoda vezetőjével felvenni a kapcsolatot. Az óvoda a felvételről 2020. április 30-áig írásban értesíti a szülőt.

Személyes megjelenésre egyik esetben sincs szükség, azt csak különösen indokolt esetben vegyék igénybe!

Információt, segítséget, tanácsot stb. a fentiekben megjelölt elérhetőségeken kérhet 2020. április 1-jétől.

Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szólób20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Köveskál, 2020. március 31.

Tisztelettel:
Győrffy Szabolcs Zoltán
Köveskál Község Polgármestere
Társulási Tanács Elnöke