Óvodai általános felvételi időpont 2014/2015. nevelési évre a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Elnöke tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2014/2015. nevelési évre a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvodában az általános felvételi időpontot a következők szerint határozta meg:

2014. április 23.  9.30 – 14.30 óráig
2014. április 24.  9.30 – 14.30 óráig

A beíratás helye:
Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
8274 Köveskál, Petőfi út 5.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, /Köveskál, Balatonhenye, Mindszentkálla, Szentbékkálla / illetőleg szülője dolgozik.

A felvételről az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2014. december 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

Az 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében „A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya)
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatát
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • a gyermek TAJ-kártyája

 Az óvodai felvételről hozott döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

A nyári zárva tartást 2014. július 7-től  2014. augusztus 3-ig határozta meg a fenntartó.

Sebestyén Zoltán
Társulási Tanács Elnöke