Óvoda társulás ülése – 2023. május 23.

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás nyilvános ülését 2023. május 23. napján (kedd) 8:15 órára hívom össze.

Helye: Köveskál Község Önkormányzata polgármesteri iroda (Köveskál, Fő u. 10.)

Napirend:

 1. 2022. évi zárszámadás elfogadása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
  Melléklet:
  1. Óvodai Társ. beszámoló előterjesztés 2022 (DOC, 31 kb)
  1. Köveskáli Óvoda 2022. évi zárszámadás (XLS, 67 kb)
  1. Tájék.köt. Köveskáli Óvoda 2022. évi zárszámadás (XLS, 24 kb)
  1. Vezetői nyilatkozat Köveskáli óvoda (PDF, 1 mb)
  1. Vezetői nyilatkozat Köveskáli óvoda társulás (PDF, 1 mb)
 2. Jelentés a Társulást érintő Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 2022. évi kincstári ellenőrzéséről
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
  Melléklet:
  2. Előterjesztés – kincstári ellenőrzés 2022. Köveskál óvoda társulás (DOC, 23 kb)
  2. Intézkedési terv-kincstári ellenőrzés Köveskál óvoda (DOC, 19 kb)
  2. Intézkedési terv-kincstári ellenőrzés Köveskál óvoda társulás (DOC, 19 kb)
  2. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás ellenőrzési jelentés (PDF, 12 mb)
 3. Alapító okirat, valamint a szervezeti és működési szabályzat módosítása
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
  Melléklet:
  3. Alapító okirat módosító tervezet Köveskál (DOC, 20 kb)
  3. előterjesztés- átszervezés határozat módosítás SNI (DOC, 16 kb)
  3. Köveskál alapító okirat egységes (DOC, 25 kb)
  3. Köveskál Óvoda Társ.aláírt SZMSZ egységes (DOC, 26 kb)
  3. Köveskál Óvoda Társulási Megállapodás egységes (DOC, 28 kb)
  3. SZMSZ módosítása (DOC, 15 kb)
  3. Társulási megállapodás módosítása Köveskál (DOC, 16 kb)
 4. Államháztartáson kívüli ajándék átvétele a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-Otthonos Óvoda részére
  Előterjesztő: Györffy Szabolcs Társulási Tanács Elnöke
  Melléklet:
  4. előterjesztés magánszemélytől átvett támogatás elfogadása (DOC, 20 kb)

További dokumentumok: