Közlemény a Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2022/2023. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulók beíratására az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21-én és 22-én 8.00 órától 17.00 óráig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve állandó tartózkodási kártya,
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő/ törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Igazgatójának TK/172/00020-27/2022. számú határozata rendelkezik, amely a tankerületi központ honlapján (https://kk.gov.hu/2022-2023-tanevre-vonatkozo-altalanos-iskolai-korzetek-hatarai-beosztasa-kijeloleserol-szolo-hatarozat) közzétételre került. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index).

A szülőt megilleti a szabad intézményválasztás joga, szabadon választhatja meg azt a nevelési – oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

Balatonfüred, 2022. március 22.

Szűcs Attila szakmai vezető
tankerületi igazgató h.
Balatonfüredi Tankerületi Központ

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételéről elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, azonban lehetősége van a szülőknek/törvényes képviselőknek az előzetes online adatszolgáltatásra is. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Cím: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.
Telefon: +36-87-795-203
E-mail: