Kivonat a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsának 2016. február 4-i ülésének jegyzőkönyvéből

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

5/2016. (II. 04.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda
1. általános felvételi időpontját az óvodavezető javaslatának a figyelembe vételével az alábbiakban határozza meg:
2016. április 21. 9.30 -14.30 óráig
2016. április 22. 9.30 -14.30 óráig
Melynek helye: Óvoda, Köveskál, Petőfi S. u. 5.

2. az indítható óvodai csoportok számát a 2016/2017 nevelési évre: 1 vegyes csoportban határozza meg.

3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00-óráig

4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely időszakból a nyári zárva tartást 2016. július 1-től 2016. július 31-ig tartó időszakban határozza meg.

5. Az óvoda nyári zárva tartás idejére igény esetén a gyermekek elhelyezését – az intézményvezetők által megkötött külön megállapodás alapján – a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda és a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda által biztosítja.

6. a Társulási Tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Köveskál település, Balatonhenye település, Mindszentkálla település, Szentbékkálla település közigazgatási területeire határozza meg.

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke

Dr. Varró Gábor
elnök

Keszler Gyula
társulás tagja

Kővágóörs, 2016. március 1.