Kivonat a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

Köveskál és Térsége  Óvoda Társulás Társulási Tanácsa 3/2015. (II. 09.) KTOT számú határozata

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa a Köveskáli Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda

1. általános felvételi időpontját az óvodavezető javaslatának a figyelembe vételével az alábbiakban határozza meg:

2015. április 22. 9.30 -14.30 óráig
2015. április 23. 9.30 -14.30 óráig

2. az indítható óvodai csoportok számát a 2015/2016 nevelési évre: 1 vegyes csoportban határozza meg.

3. az óvoda heti nyitva tartási ideje: hétfőtől – péntekig 7.00 – 16.00-óráig.

4. az óvoda éves nyitva tartása a nevelési évben szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely időszakból a nyári zárva tartást 2015. július 6- tól 2015. augusztus 2-ig tartó időszakban határozza meg.

5. a Társulási Tanács az óvodai felvételi körzetet a hatályos alapító okirat alapján Köveskál település, Balatonhenye település, Mindszentkálla település, Szentbékkálla település közigazgatási területeire határozza meg.

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. A Társulási Tanács utasítja az Óvodavezetőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.

 

Felelős: Dr. Varró Gábor Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal.