Kitöltési útmutató – Túlfizetési átvezetési és visszatérítési kérelem

Túlfizetési átvezetési és visszatérítési kérelem (ASP ADO TUL)

Ha egy adónem tekintetében az adózónak az adókötelezettségét meghaladó összeg áll a számláján rendelkezésre (túlfizetés), kérheti annak egy másik adónemre történő átvezetését. Ha az adózónak nincs adótartozása és bevallási kötelezettségének eleget tett, rendelkezhet az fennmaradó összeg visszatérítéséről, amennyiben nincs nyilvántartott adók módjára behajtandó köztartozása.

Köztartozás fennállása esetén, az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás, a túlfizetés erejéig kérheti annak más adóhatóság felé történő átutalását.

Amennyiben az adózó nem kéri a túlfizetés átvezetését, vagy kiutalását az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

A túlfizetés kiutalását a természetes személy kérheti bankszámlájára, gazdálkodó szervezetek csak a cégnyilvántartásba bejelentett bankszámlára kérheti a kiutalást.

Elhunyt túlfizetését – más adónemen fennálló tartozás rendezését követően – az örökösök kérhetik. Átalakulással megszűnt társaság túlfizetéséről a jogutód cég rendelkezhet.

Ügyet indíthat az adózó, adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Az ügyintézési határidő harminc nap, melyet az adóhatóság vezetője gy alkalommal -indokolás mellett – harminc nappal meghosszabbíthat. A túlfizetést az igény beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességétől számított harminc napon belül kell kiutalni.

I. Előlap:

Ügyfélkapus bejelentkezést követően az űrlapon a személyes adatok automatikusan töltődnek. A beküldő email címét és telefonszámát meg kell adni. A „Meghatalmazott” menüpontban kell jelölni, hogy meghatalmazottként, vagy nem meghatalmazottként jár-e el.

Elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részt a legödrülő menüből kell kiválasztani. Előzmény információ: amennyiben az ügyben már volt előzmény a hatóságnál, annak az iktatószámát kell megadni.

Az oldal rovatainak kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” legördülő menü „Főlap” menüjét, vagy a „Következő fejezet” menü megnyomásával töltődik a főlap.

II. Főlap:

I. Adózó adatai: Adózó személyes adatait kell kitölteni.

II. Túlfizetés: Azt az adónemet kell kiválasztani amelyiken a túlfizetést tartják nyilván, a jelölőnégyzetbe kattintva válik aktívvá a sor, ahova a túlfizetés összegét be lehet írni.

III. Adózó kérelme: A blokk alsó négyzetének legördülő menüjében kell kiválasztani, hogy rendelkezik-e más adóhatóságnál lejárt esedékességű tartozással. Amennyiben a „rendelkezem” kerül kiválasztásra a következő blokkokban (IV.; V.; VI) kell jelölni hogyan rendelkezik a túlfizetésről. Itt kell jelölni, hogy a túlfizetés összegét más adónemre kéri az átvezetni, vagy más adóhatóságnál levő tartozásra kéri az utalni, vagy visszatérítést kér. Az egyes jelölőnégyzetek bepipálásától függően válik aktívvá a IV, V és VI. blokk.

IV. Túlfizetésre vonatkozó adatok: Azt az adónemet kell kiválasztani ahol a tartozás fennáll. Az adónem neve előtti négyzet bepipálásával aktívvá válik a sor, ahova a tartozás összegét kell beírni.

V. Más adóhatóságnál lejárt esedékességű tartozás feltüntetése: Amennyiben a III. blokkban azt jelölte be, hogy más adóhatóságnál áll fenn tartozása, a menüpont aktívvá válik. Itt kell kitölteni a másik hatóság adatait, a tartozás típusát, a számlaszámot, ahová a hatóságnak utalnia kell a túlfizetés összegét, valamint azt az összeget, melynek átutalását kéri.

VI. Visszatérítésre vonatkozó adatok: Amennyiben azt jelölte be a III. blokkban, hogy nincs tartozása, és visszatéírést kér, a visszatérítésről kell rendelkezni. A visszatérítést bankszámlára utalással kérheti, ebben az esetben a bankszámla számot meg kell adni, valamint a visszatérítendő összeget is ide kell beírni.

VII. Dátum, aláírás. Ha meghatalmazott nyújta be a nyomtatványt a meghatalmazás típusát is itt kell jelölni.

A nyomtatvány kitöltését követően a felső menüsor „Ellenőrzések futtatása” gombra kattintva a program ellenőrzi a nyomtatvány kitöltésének helyességét. Amennyiben az ellenőrzés nem talál hibát a nyomtatványt a felső menüsoron található„Beküldés” gombbal lehet beküldeni.