Kitöltési útmutató – Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához.

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához (ASP IPAR 004)

I. Előlap

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni ügyfélkapun keresztül a rendszerbe ebben az esetben az Űrlap automatikusan feltölti a beküldő azonosító adatait.

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy saját nevében, vagy meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani a nyomtatványt. Az Előlap alján a Meghatalmazott? kérdésre az előzőekben megadottakkal egyezően kell válaszolni. az Előzmény információ kérdésre a korábbi irat iktatószámát (ha volt), illetve egyéb adatokat adhat meg.

Az „Előlap” kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” pontjára kattintva a „Következő fejezet” menüpontot kell választani.

II. Főlap

Kérelem tárgya: itt kell jelölni,hogy új kérelem, vagy változás bejelentés kerül-e benyújtásra.

I. Kereskedő és az üzletek adatai: A blokkban kell megadni a kereskedő és az üzlet adatait. A kereskedő jellegét a legördülő menüből kell választani, lehet kistermelő, egyéni vállalkozó, cég vagy civil szervezet. A menü választás alapján a kereskedő adataira vonatkozó rovatokat értelemszerűen kell kitölteni.

II. blokkban kell jelölni, hogy a felsorolt mellékletek közül melyik kerül csatolásra. A csatolmányokat az űrlap kitöltését követően lefuttatott ellenőrzés után beküldésre kattintást követően lehet feltölteni.

III. Dátum, aláírás.

A „Főlap” kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” pontjára kattintva a „Melléklet fejezet” menüpontot kell választani.

1. Melléklet: jelölni kell ismételten a kérelem tárgyát, új üzlet nyitása esetén a nyitás dátumát, míg üzlet adataiban bekövetkező változás esetén a változás típusát. A változás típusa esetén több típus is kiválasztható, az „egyéb” változás esetén a mezőben szabadszövegesen kell beírni a változást. A változás esetében is meg kell adni a változás kezdő dátumát.

4. Üzlet: Az üzlet adataival kell kitölteni. A kitöltésnél ki kell térni a gérpjámű várakozó helyek számára, az üzlettől levő távolságára.
Az üzlet haszálatának a jogcíme a legördülő mezőből választható. Amennyiben nem saját tulajdonú az üzlet a használat jogcímét igazolni kell.

5. pontban a forgalmazni kívánt termékeket kell megjelölni, ezek lehetnek üzletköteles termékek, bejelentés köteles termékek és jövedéki adóról szóló törvény szerinti termékek. Az egyes terméktípusok kiválasztását követően jelölni kell a a termékköröket is a lenyíló listából. Bejelentés köteles termékek esetében a zöld lefele mutató nyillal további sorok is felvehetők, minden egyes termékkört a legördülő mezőből kell kiválasztani.

6. Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: itt kell jelölni hogy kereskedelmi tevékenység vagy vendéglátó tevékenység esetleg nagykereskedelmi tevékenység végzésére kerül sor. A vendéglátó üzlet típusát a legördülő mezőbő l kell kiválasztani.

7. pontban a nyilatkozatokat ki kell tölteni.

A nyomtatvány kitöltését követően a felső menüsoron az „Ellenőrzések futtatása” menüpont futtatásával a program ellenőrzi a nyomtatvány kitöltésének helyességét. Amennyiben nem talál hibát a „Beküldés” gomb megnyomását követően van lehetőség a csatolmányok feltöltésére, ezt követően a nyomtatvány elektronikusan beküldhető.