Kitöltési útmutató – Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben.

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben (ASP ADO MHT)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air) 14.§-21.§- ai rendelkeznek az adóhatóság előtti képviseletről, mely szerint ha a törvény nem írja leő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa, vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. Állandó meghatalmazás esetén a meghatalmazottak köre eltérő attól függően, hogy a meghatalmazó magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet.

Az Air. tételesen felsorolja azokat a személyeket, akik adóügyekben meghatalmazottként járhatnak el.

Állandó meghatalmazás alapján eljárni jogosultak:

 • képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott-fióktelep esetében ideértve az anyavállalat foglalkoztattotját it,
 • kamarai jogtanácsos
 • ügyvéd
 • ügyvédi iroda,
 • euróai közösségi jogász,
 • nyilvántartásba vett adószakértő,
 • nyilvántartásba vett okleveles adószakértő,
 • nyilvántartásba vett adótanácsadó,
 • könyvvizsgáló, könyvelő,
 • számviteli könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság,
 • egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja,
 • környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy,
 • jövedéki adóról szóló törvény szeirnti jövedéki üggyel kapcsolatban jövdéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti.

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján-bármesly képviseletre alkalmas -nagykorú személy képviselheti.

I. Előlap:

A portálra ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően a beküldő személy személyes adatai automatikusan töltődnek.
A beküldő személyi számát, email címét és telefonszámát meg kell adni.
A Meghatalmazott? kérdésnél j elölni kell hogy saj át nevében vagy meghatalmazottként nyújtj a- e be a kérelmet.
Előzmény információkat akkor kell tölteni, ha már volt az ügyben más irat, melynek okiratszáma megadható.
Az oldal adatainak kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” „Főlap”, vagy a „Következő fejezet” menüpontra kattintva töltődik be a „Főlap”.

II. Főlap:

Meghatalmazás módja: itt szükséges jelölni, hogy eseti meghatalmazás, vagy állandó meghatalmazás adása történt. Mindkét képviselet előtti körbe tett jelölés esetén aktívvá válik a meghatalmazott adatai, melyet értelemszerűen tölteni kell.

I. Meghatalmazó adatai: a rovatokat értelemszerűen kell kitölteni annak a személynek az adataival, aki a meghatalmazást adja.

II. Meghatalmazott adatai: Itt kell jelölni, hogy a meghatalmazott önlálló képviseletre vagy együttes képviseletre jogosult. Önálló képviselet esetén a Meghatalmazott jellege menüpontban a legördülő mezőben lehet kiválasztani, hogy magánszemély, cég, vagy egyéni vállakozó a meghatalmazott. A meghatalmazott adatait a személyazonosító okmányaival egyezően kell kitölteni. Együttes képviseletre jogosult választása esetén minimum két fő adatait szükséges megadni, mivel egyik képviselő sem gyakorolhatja egyedül a képviseleti jogot. Együttes képviseletre jogosultak esetében is ki kell választani a meghatalmazott jellegét mind a két képviselő esetében. A képviselő 1. és képviselő 2. adatait a személy azonosító okmányaival egyezően kell kitölteni.

III. Képviselet adatai: Itt a legördülő menüből ki kell választani, hogy mi a képviselet jogcíme. 2. pontban a képviselet kezdetét és végét kell jelöln, míg a 3. pontban azt kell jelölni, hogy teljes körű-e a meghatalmazás vagy csak a megjelölt cselekmények végzésére vonatkozik. A megjelölt cselekmények megnevezés előtti karika jelölésével aktívvá válnak az egyes cselekmények. Itt kell bejelölni azokat a cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás vonatkozik. Egyszerre több eljárás is választható.

IV. Dátum, aláírás.

A felső menüsoron a „Fejezetek” legördülő menüben a „Tanúk adatai” menüpont, vagy a „Következő fejezet” menüponttal nyílik a tanúk adatait tartalmazó oldal. Itt a tanúk adatait szüksges megadni.

A nyomtatvány kitöltését követően a felső menüsoron az „Ellenőrzések futtatása” menüpont futtatásával a program ellenőrzi a nyomtatvány kitöltésének helyességét. Amennyiben nem talál hibát a felső soron található „Beküldés” gomb megnyomásával a nyomtatvány elektronikusan beküldhető.