Kitöltési útmutató – Kérelem adóigazolás

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítására (ASP ADO AAI)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art), valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet alapjá az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattatralommal, az adózó kérelmére adóhatósági igazolást állít ki.

Az igazolások az Önkormányzati adó szakrendszer nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napja- vagy adóigazolásnál a kérelemben megjelölt nap -szerinti adatokkal, a kérelemnek és a jogszabálynak megfelelő adattartalommal készülnek.

Az igazolás kiállításának határideje hat nap. A határidő indokolt esetben egy alkalommal, az ügyfél értesítésével, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

I. Előlap:

Az ügyfélkapus bejelentkezést követően a nyomtatványon a beküldő személyes adatai automatikusan töltődnek.
A beküldő elérhetőségét email cím, telefonszám meg kell adni.
A „Meghatalmazott?” kérdésnél jelölni kell hogy meghatalmazással más ügyében, vagy nem meghatalmazottként jár el.
„Előzmény információdnál kell jelölni, ha már korábban volt hasonló okirat, ebben az esetben az okirat számát kell beírni.
Az oldal rovatainak kitöltését követően a felső menüsor „Fejezetek” menüjére kattintva a „Főlap” menüt, vagy a „Következő fejezet” menüpontot választva jelenik meg a nyomtatvány főlapja.

II. Főlap:

I. Adózó jellegénél kell kiválasztani hogy magánszemélyként, egyéni vállalkozóként, vagy cég, illetve civil szervezet részére kéri az igazolást. Az adózó jellegétől függően kell kitölteni a blokkban az adatokat.

II. Kérelem: Itt kell jelölni, hogy milyen típusú igazolás kiállítását kéri. A 4. pont jelölése esetén a megjelenő „kért tartalom” blokkban kell szabad szövegesen megadni azt az adattartalmat, amire vonatkozóan az igazolás kiállítását kéri.

III. Adóigazolás kiállításának a célja: Azt a célt kell meghatározni, amiért az adóigazolás kiállítását kéri. Itt kell jelölni azt is, ha az igazoláson kéri a kiállítás céljának megjelölését.

IV. Adóigazolás felhasználásának a helye: Annak a szervezetnek a nevét kell beírni akihez az adóigazolás benyújtásra kerül.

V. Kifizető adatai: Abban az esetben aktív a menüpont, amennyiben a II. Blokkban a 2. pont került megjelölésre. Ebben az esetben jelölni szükséges a kifizető adatainak kitöltése.

VI. Igazolás példányszáma: Itt jelölje hány példányban kéri az igazolás kiállítását.

VII. Az igazolás átvételének módját kell jelölni.

VIII. Amennyiben további megjegyzése észrevétele van, amelynek jelölésére vonatkozóan a nyomtatvány nem biztosított lehetőséget.

IX. Dátum, aláírás. Ha az adózó képviselője nyújtja be a kérelmet itt kell jelölni a meghatalmazás típusát.

A nyomtatvány kitöltését követően a felső menüsoron az „Ellenőrzések futtatása” menüpontra kattintva a program ellenőrzi az űrlap kitöltését, amennyiben nem jelenik meg hibaüzenet a nyomtatványt a felső menüsoron levő „Beküldés” gombbal lehet bekülteni.